carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Industriell IoT (IIoT)

Hva er industriell tingenes internet (IIoT)?

Industriell IoT samler inn, analyserer og fungerer på data fra sensorer og enheter for å forutse og forhindre problemer, maksimere kvalitet og effektivitet, og veilede utformingen av fremtidige produkter. Den bruker maskinlæring, skytjenester, mobil og edge computing for å fjernovervåke og optimalisere produksjon, logistikk og andre operasjoner. 

Hva er forretningsfordelene med IIoT?

IIoT kan bidra til å forhindre mangel på varer på lager, feil på utstyr og svikt i fysisk produksjonsdrift. Innsikten som dataene gir, kan brukes til å øke produksjonsutbyttet og effektiviteten, forbedre operatørens produktivitet, hastighetsforbedringssykluser og øke kvaliteten gjennom kontinuerlig overvåking. De kan også finjustere leveransekjeder ved å identifisere og løse opp i flaskehalser i leveransekjeden.

Utvalgt innhold om industriell tingenes internet (IIoT)

Tilbake til

Ordliste