Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Industriell IoT (IIoT)

Hva er industriell tingenes internet (IIoT)?

Industriell IoT samler inn, analyserer og fungerer på data fra sensorer og enheter for å forutse og forhindre problemer, maksimere kvalitet og effektivitet, og veilede utformingen av fremtidige produkter. Den bruker maskinlæring, skytjenester, mobil og edge computing for å fjernovervåke og optimalisere produksjon, logistikk og andre operasjoner. 

Hva er forretningsfordelene med IIoT?

IIoT kan bidra til å forhindre mangel på varer på lager, feil på utstyr og svikt i fysisk produksjonsdrift. Innsikten som dataene gir, kan brukes til å øke produksjonsutbyttet og effektiviteten, forbedre operatørens produktivitet, hastighetsforbedringssykluser og øke kvaliteten gjennom kontinuerlig overvåking. De kan også finjustere leveransekjeder ved å identifisere og løse opp i flaskehalser i leveransekjeden.

Utvalgt innhold om industriell Tingenes Internet (IIoT)


Tilbake til ordlisten