carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Menneskesentrert kunstig intelligens

Hva er menneskesentrert AI?

Menneskesentrert AI lærer av menneskelige innspill og samarbeid, med fokus på algoritmer som eksisterer blant et større, menneskebasert system. Menneskesentrert AI er definert av systemer som kontinuerlig forbedres på grunn av menneskelige innspill, samtidig som det gir en effektiv opplevelse mellom menneske og robot. Ved å utvikle maskinintelligens med et mål om å forstå menneskets språk, følelser og atferd, flytter menneskesentrert AI grensene for tidligere begrensede løsninger for kunstig intelligens for å bygge bro over gapet mellom maskin og menneske.

Fra et forretningsmessig synspunkt utnytter menneskesentrerte AI-løsninger menneskelig vitenskap og kvalitativt tykke data for å forstå de dypere behovene, ambisjonene og driverne som ligger til grunn for kundens atferd i markedet. Avansert kontekstuell analyse kombinerer data og humanvitenskap for å levere spesifikk atferdsinformasjon. Når analyse brukes på menneskelig atferd og valg, vises mønstre. Denne kontekstuelle analysen kombinerer data og humanvitenskap for å produsere dramatisk forbedrede, personaliserte kundeopplevelser. Tydelige, informerte forretningsstrategier kan utvikles når selskaper vet nøyaktig hva kundene gjør og forventer.

Hva er forretningsfordelene med menneskesentrert kunstig intelligens?

Forretningsfordelene med menneskesentrert AI inkluderer:

  1. Informert beslutningstaking: Målet med menneskesentrert AI er ikke å erstatte mennesker helt, men å forbedre evnene våre ved hjelp av intelligent, menneskelig informert teknologi. Gjennom sin kombinasjon av maskinlæringpresisjonen og menneskelig input og verdier, gjør menneskesentrert AI bedrifter (og da spesielt menneskene i virksomheten) i stand til å ta mer informerte beslutninger og utvikle klarere strategier og løsninger på utfordringer.
  2. Pålitelighet og skalerbarhet: Menneskesentrert AI tar våre evner som menneskelige tenkere og lar ideene våre skaleres for å betjene mye større databehov. AIs formål er å hjelpe mennesker, men uten menneskelig innspill og forståelse kan det bare hjelpe til en viss grad. Å ta en menneskesentrert AI-tilnærming setter noe av de tunge dataløftene på teknologiens skuldre mens man fortsatt utnytter emosjonelle og kognitive innspill fra mennesker. Dette gjør det mulig å utvide prosesser og informasjon i større skala uten å gå på bekostning av dataintegritet eller øke forbruket av menneskelige ressurser.
  3. Mer vellykket programvare og produktbygging: Ved å bruke prinsippene for atferdsvitenskap på teknologi gjennom menneskesentrert AI, er utviklere og produktdesignere i stand til å benytte seg av brukeratferd og underbevisste mønstre for å konstruere produkter og tjenester som har mer tilfredsstillende, informerte og berikende og i tilfeller som Instagram eller spill, vanedannende og givende brukeropplevelser.

For mer informasjon om menneskesentrert AI, se våre tilleggsartikler nedenfor.

Tilbake til

Ordliste