Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Planlegging av bedriftens ressurser

Hva er ressursplanlegging for bedrifter?

ERP er et integrert styringssystem for forretningsprosesser, både for programvare og teknologi, som styrer selskapets kjerneprosesser. ERP-pakken med integrerte applikasjoner lar en organisasjon bruke et system til å samle inn, lagre, tolke og administrere virksomheten, samt automatisere backoffice-funksjoner relatert til teknologi, tjenester og menneskelige ressurser.

Hva er forretningsfordelene med ressursplanlegging?

ERP gir en integrert og oppdatert oversikt over kjernevirksomhetsprosesser for å spore forretningsressurser, for eksempel kontanter, lagerråvarer og produksjonskapasitet, samt status for økonomiske forretningsforpliktelser knyttet til innkjøp og regnskap.

Utvalgt innhold om ressursplanlegging


Tilbake til ordlisten