carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Enterprise Resource Planning

Hva er ressursplanlegging for bedrifter?

ERP er et integrert styringssystem for forretningsprosesser, både for programvare og teknologi, som styrer selskapets kjerneprosesser. ERP-pakken med integrerte applikasjoner lar en organisasjon bruke et system til å samle inn, lagre, tolke og administrere virksomheten, samt automatisere backoffice-funksjoner relatert til teknologi, tjenester og menneskelige ressurser.

Hva er forretningsfordelene med ressursplanlegging?

ERP gir en integrert og oppdatert oversikt over kjernevirksomhetsprosesser for å spore forretningsressurser, for eksempel kontanter, lagerråvarer og produksjonskapasitet, samt status for økonomiske forretningsforpliktelser knyttet til innkjøp og regnskap.

Tilbake til

Ordliste