carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Enterprise Service Management

Hva er tjenestestyring i virksomheter?

Tjenestestyring i virksomheter, eller ESM, er prosessen med å digitalisere aktiviteter og koordinere digitaliseringsinitiativer på tvers av en hel bedrift, for å drive innovasjon, samarbeid, smidighet og skalerbarhet. ESM omtales ofte som en forretningsfokusert utvidelse av tradisjonell IT-tjenesteadministrasjon, som kun fokuserer på IT-funksjoner.

Hva er forretningsfordelene med ESM?

Tjenestestyring i virksomheter gir flere forretningsfordeler til en organisasjon, inkludert: 

  • Forutsigbar drift ved å bruke intelligent automatisering for å forenkle komplekse prosesser og modernisere arbeidsflyter på tvers av virksomheten 
  • Sømløst samarbeid ved å samle arbeidsflyter på tvers av organisasjonsfunksjoner som ERP, CRM, PPM, applikasjonsutvikling, IT-støtte og drift
  • Forenklede sluttbrukeropplevelser ved å bruke smarte, intuitive og intelligente prosesser med en menneskesentrert designtilnærming og innebygd intelligens drevet av AI og maskinlæring.

Tilbake til

Ordliste