carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Dataanalyse for energisektoren

Hva er energidataanalyse?

Energidataanalyse bruker statistisk programvare, big data og maskinlæringsteknikker for å hjelpe vann- og strømleverandør med å analysere alle aspekter av energiproduksjon og -forbruk. Brukere kan forutsi etterspørsel, optimalisere produksjonskostnadene i sanntid, forbedre distribusjonen, forstå kundens forbruksmønstre og forutsi fremtidig markedsatferd.

Hva er forretningsfordelene med energidataanalyse?

Både vann- og strømleverandører og deres kunder drar nytte av energidataanalyse. Ved å bruke dataanalyseprogramvare og energidashboards kan energiledere overvåke og redusere nedetid på nettet, forutsi endringer i svingende markedsetterspørsel i sanntid, balansere eiendeler og spore miljømål. I mellomtiden kan energiforbrukere som ledere av kontorbygg og fabrikker bruke energidataanalyse for å identifisere områder for potensielle besparelser, justere bruken til strategien og samarbeide med lokal administrasjon om energiforbruksspørsmål. I alle tilfeller hjelper energidataanalyse brukerne med å løse komplekse problemer og å ta bedre operasjonelle og økonomiske forretningsbeslutninger.

Tilbake til

Ordliste