carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Digital formueforvaltning

Hva er digital formuesforvaltning?

Digital formueforvaltning refererer til de digitale verktøyene som finansielle rådgivere bruker for å skape enhetlige kundeopplevelser på tvers av alle brukerenheter og plattformer. Disse verktøyene hjelper med å oppnå økt engasjement og åpenhet, fremme samarbeid og bidra til å forbedre ytelsen til finansielle eiendeler.

Hva er forretningsfordelene med digital formueforvaltning?

Forretningsområder der digital teknologi kan forandre omfanget av formueforvaltning i alle bransjesegmenter er:

  • Selvbetjening og automatisering. Kunder med enkle spørsmål om kontoene sine foretrekker ofte å skaffe seg informasjon raskt via telefon eller Internett. Digitale chatbots er en måte å gjøre dette effektivt på. 
  • Porteføljeanbefalinger.Formueforvaltere kan bruke digital teknologi som maskinlæring for automatisk å skanne klientporteføljer og anbefale potensielle endringer for å oppnå etablerte mål.
  • Tilgang til ekstern informasjon.Basert på åpne standarder, gjør nye digitale plattformer det enklere og raskere å integrere eksisterende applikasjoner med tredjeparts dataleverandører. Dette gir formueforvaltningskunder mer innsikt om investeringene sine.

Tilbake til

Ordliste