carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Digital transformasjon i vann- og strømbransjen

Hva er digital transformasjon i strøm- og vannbransjen?

Digital transformasjon i strøm- og vannbransjen er prosessen med å ta i bruk nye digitale måter å jobbe på, med et forretningsmål for strøm- og vannbransjen å finne nye måter å drive på. Vanlige forretningsmål inkluderer forbedret interaksjon med kunder, mer strømlinjeformet drift, større effektivitet og håp om å utløse nye forretningsmodeller.

Hva er forretningsfordelene med digital transformasjon i strøm- og vannbransjen?

Selv om transformasjon har kommet sakte til vann- og strømleverandørbransjen, kan de selskapene som implementerer digital teknologi og vedtar nye måter å dra stor nytte av det på. Ledere i vann- og strømleverandørbransjen som for eksempel bruker spesialsystemer basert på kunstig intelligens (AI), kan få ny forretningsinnsikt og optimalisere prosesser ved raskt å analysere store datasett. Sikkerhets-, regulatorisk- og compliance-baserte systemer kan forbedres ved å hjelpe ansatte å overvåke og kontrollere retningslinjene bedre. I mellomtiden og veldig viktig, kan digital transformasjon hjelpe vann- og strømleverandører med å forbedre kundeservicedriften og utforske nye forretningsmodeller. Dette kan øke kundetilfredsheten, redusere kundefrafall og føre til nye produkter og tjenester.

Utvalgt innhold om digital transformasjon innen strøm- og vannleverandørbransjen

Tilbake til

Ordliste