carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Digital tråd

Hva er en digital tråd?

En digital tråd er strømmen av informasjon om produktets ytelse og bruk, fra design til produksjon, salg, bruk og avhending/gjenvinning. Dette gir innsikt i hvordan kunder bruker produkter, hvordan disse produktene yter, hvordan de kan forbedres og hvilke nye funksjoner kunder måtte ønske seg. 

Hva er forretningsfordelene ved en digital tråd?

Data fra digitale tråder hjelper organisasjoner med raskere å forbedre eksisterende produkter og utvikle innovative tilbud. Disse dataene kan redusere kostnadene og forbedre kvaliteten på kundesupport og compliance, samt muliggjøre salg av slike data—eller etterretning fra dem—til kunder, leverandører og partnere. Til slutt kan digitale tråder øke kjennskap organisasjonens merkevare ved å bevise at produktene deres er ansvarlig høstet.

Tilbake til

Ordliste