Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Digital tråd

Hva er en digital tråd?

En digital tråd er strømmen av informasjon om produktets ytelse og bruk, fra design til produksjon, salg, bruk og avhending/gjenvinning. Dette gir innsikt i hvordan kunder bruker produkter, hvordan disse produktene yter, hvordan de kan forbedres og hvilke nye funksjoner kunder måtte ønske seg. 

Hva er forretningsfordelene ved en digital tråd?

Data fra digitale tråder hjelper organisasjoner med raskere å forbedre eksisterende produkter og utvikle innovative tilbud. Disse dataene kan redusere kostnadene og forbedre kvaliteten på kundesupport og compliance, samt muliggjøre salg av slike data—eller etterretning fra dem—til kunder, leverandører og partnere. Til slutt kan digitale tråder øke kjennskap organisasjonens merkevare ved å bevise at produktene deres er ansvarlig høstet.

Utvalgt innhold om digitale tråder


Tilbake til ordlisten