Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Digitale banktjenester

Hva er digital bankvirksomhet?

Digital bankvirksomhet refererer til å tilby alle detaljhandelbanktjenester som kontoåpning (debit, sparing og innskudd); pengeoverføringer; og lån og bankkort, blant annet—uten fysiske filialer, men bare på nett. Digital bankvirksomheter tar bekvemmelighet, erfaring og tilgang til et helt nytt nivå ved å tilby integrerte kontotjenester på en måte som er enkel å navigere og selvbetjent. 

Hva er forretningsfordelene med digital bankvirksomhet?

For banker inkluderer forretningsfordelene med digitalbank raskere kundevekst; forbedret kundeopplevelse (og dermed kundelojalitet); raskere utvikling og utrulling av nye og innovative produkter og tjenester; reduserte driftskostnader og mindre avhengighet av faste installasjoner med høye kostnader.

Utvalgt innhold om digital bankvirksomhet


Tilbake til ordlisten