carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Digitale banktjenester

Hva er digital bankvirksomhet?

Digital bankvirksomhet refererer til å tilby alle detaljhandelbanktjenester som kontoåpning (debit, sparing og innskudd); pengeoverføringer; og lån og bankkort, blant annet—uten fysiske filialer, men bare på nett. Digital bankvirksomheter tar bekvemmelighet, erfaring og tilgang til et helt nytt nivå ved å tilby integrerte kontotjenester på en måte som er enkel å navigere og selvbetjent. 

Hva er forretningsfordelene med digital bankvirksomhet?

For banker inkluderer forretningsfordelene med digitalbank raskere kundevekst; forbedret kundeopplevelse (og dermed kundelojalitet); raskere utvikling og utrulling av nye og innovative produkter og tjenester; reduserte driftskostnader og mindre avhengighet av faste installasjoner med høye kostnader.

Utvalgt innhold om bankvirksomhet

Tilbake til

Ordliste