carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Digitale produktutviklingstjenester

Hva er digitale produktutviklingstjenester? 

Tjenester for digital produktutvikling refererer til det fulle omfanget av konseptualisering, design, prototyping, utvikling og leveranser av nye digitale opplevelser for organisasjonens sluttbrukere. Disse tjenestene fokuserer vanligvis på å først forstå eksisterende brukerbehov, og deretter utnytte teknologi på nye måter for å dekke disse behovene. 

Hva er forretningsfordelene med digitale produktutviklingstjenester?

De viktigste forretningsfordelene med digitale produktutviklingstjenester er innovasjonshastighet. I mange bedrifter kan digital produktutvikling være for tidskrevende til å konkurrere i et miljø som krever hastighet og smidighet i vedvarende innovasjon for å engasjere kunder. Med effektive digitale produktutviklingstjenester kan en organisasjon raskt utvikle prototyper for brukertesting.

Tilbake til

Ordliste