Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Digitale produktutviklingstjenester

Hva er digitale produktutviklingstjenester?

Tjenester for digital produktutvikling refererer til det fulle omfanget av konseptualisering, design, prototyping, utvikling og leveranser av nye digitale opplevelser for organisasjonens sluttbrukere. Disse tjenestene fokuserer vanligvis på å først forstå eksisterende brukerbehov, og deretter utnytte teknologi på nye måter for å dekke disse behovene. 

Hva er forretningsfordelene med digitale produktutviklingstjenester?

De viktigste forretningsfordelene med digitale produktutviklingstjenester er innovasjonshastighet. I mange bedrifter kan digital produktutvikling være for tidskrevende til å konkurrere i et miljø som krever hastighet og smidighet i vedvarende innovasjon for å engasjere kunder. Med effektive digitale produktutviklingstjenester kan en organisasjon raskt utvikle prototyper for brukertesting.

Utvalgt innhold om digitale produktutviklingstjenester


Tilbake til ordlisten