Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Digital produktutviklingsprosess

Hva er en digital produktutviklingsprosess?

En digital produktutviklingsprosess er et definert, standard sett med trinn, interessent og leveransemetodikk som brukes av organisasjonens design- og utviklingsteam for å produsere digitale produkter. 

Hva er forretningsfordelene med en digital produktutviklingsprosess?

Blant fordelene med en effektiv digital produktutviklingsprosess er at en velprøvd vellykket driftsmodell kan brukes om og om igjen for produktutvikling, effektivisere prosessen og forbedre tiden til markedet. En digital produktutviklingsprosess kan også definere utviklingsfilosofien til et utviklingsteam, slik at teammedlemmer kan se hvordan prosessen samsvarer med organisasjonens større forretningsmål.

Utvalgt innhold om digital produktutviklingsprosesser


Tilbake til ordlisten