Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Digitalt oljefelt

Hva er et digitalt oljefelt?

Det digitale oljefeltet representerer neste bølge av digital transformasjon i olje- og gassindustrien. Ved å bruke en kombinasjon av nye teknologier som kunstig intelligens (AI), tingenes internett (IoT), utvidet virkelighet, mobil tilkobling og skyen, kan det digitale oljefeltet hjelpe operatører med å samle, analysere og reagere i sanntid på produksjonsrelatert informasjon på feltet.

Hva er forretningsfordelene med det digitale oljefeltet?

I møte med intens global konkurranse investerer selskaper stort i det digitale oljefeltet. Det digitale oljefeltet kombinerer det siste innen digital teknologi med nye prosesser for å effektivisere driften, og har potensialet til å øke produksjonen, redusere driftskostnadene og minimere ikke-planlagte nedstengninger av brønner og utstyr. Når leverandører lærer å utnytte mer data fra alle deler av verdikjedene samlet inn av tingenes internet (IoT), kan operatører og ingeniører bruke det digitale oljefeltet til å analysere fasilitetene deres i sanntid og for å ta bedre beslutninger for optimal ytelse.

Automatisering spiller en nøkkelrolle. Ved å fjerne mennesker fra rutinemessige oppgaver som utstyrsovervåking, gir den digitale oljefeltet dyktige arbeidere mulighet til å benytte kunnskapen sin mer effektivt og til å løse vanskeligere problemer.

Utvalgt innhold om digitale oljefelt for olje og gassindustrien


Tilbake til ordlisten