carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Digitalt oljefelt

Hva er et digitalt oljefelt?

Det digitale oljefeltet representerer neste bølge av digital transformasjon i olje- og gassindustrien. Ved å bruke en kombinasjon av nye teknologier som kunstig intelligens (AI), tingenes internett (IoT), utvidet virkelighet, mobil tilkobling og skyen, kan det digitale oljefeltet hjelpe operatører med å samle, analysere og reagere i sanntid på produksjonsrelatert informasjon på feltet.

Hva er forretningsfordelene med det digitale oljefeltet?

I møte med intens global konkurranse investerer selskaper stort i det digitale oljefeltet. Det digitale oljefeltet kombinerer det siste innen digital teknologi med nye prosesser for å effektivisere driften, og har potensialet til å øke produksjonen, redusere driftskostnadene og minimere ikke-planlagte nedstengninger av brønner og utstyr. Når leverandører lærer å utnytte mer data fra alle deler av verdikjedene samlet inn av tingenes internet (IoT), kan operatører og ingeniører bruke det digitale oljefeltet til å analysere fasilitetene deres i sanntid og for å ta bedre beslutninger for optimal ytelse.

Automatisering spiller en nøkkelrolle. Ved å fjerne mennesker fra rutinemessige oppgaver som utstyrsovervåking, gir den digitale oljefeltet dyktige arbeidere mulighet til å benytte kunnskapen sin mer effektivt og til å løse vanskeligere problemer.

Tilbake til

Ordliste