Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Digital engineering

Hva er digital engineering? 

Digital engineering er praksis der nye applikasjoner blir oppfunnet og levert. Digital engineering utnytter data og teknologi for å gjøre applikasjoner bedre—eller til og med lage helt nye løsninger og omfatter metodikk, bruk og prosess for å lage nye digitale produkter fra ende-til-ende.

Hva er forretningsfordelene med digital engineering?

Når digitale ingeniørprinsipper brukes på programvareutvikling, er programvareproduktutvikling (SPE) resultatet. SPE involverer alle stadier av produktskaping: design, utvikling, testing og distribusjon. Med SPE jobber design- og ingeniørteam sammen for å forbedre forretningsresultatene. Fokuset skifter fra funksjoner og etterslep til bedre brukeropplevelser og ytelse.

Utvalgt innhold om digital konstruksjon


Tilbake til ordlisten