carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Digital Engineering

Hva er digital engineering? 

Digital engineering er praksis der nye applikasjoner blir oppfunnet og levert. Digital engineering utnytter data og teknologi for å gjøre applikasjoner bedre—eller til og med lage helt nye løsninger og omfatter metodikk, bruk og prosess for å lage nye digitale produkter fra ende-til-ende.

Hva er forretningsfordelene med digital engineering?

Digital engineering utnytter moderne digitale muligheter for å forbedre organisasjonens effektivitet og verdi, forbedre prosess-sekvenser og/eller transformere sluttbrukeropplevelser. Med riktig ressurstildeling, kundeverdier, prosjektledelse og og ved å gi team de beste forutsetningene kan det skape nye forretningsmuligheter og konkurransedyktige kundeverdier. Digitale engineeringsløsninger kan også gi en kontinuerlig kjede av innovasjon og konkurranseposisjonering som utvikler seg i takt med kundebehov og nye tekniske muligheter.

Tilbake til

Ordliste