carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Digital Corporate Banking

Hva er digital bankvirksomhet for bedrifter?

Digital bankvirksomhet for bedrifter refererer til å tilby bedrifter banktjenester som onboarding av kontoer, oppsett av konto, kontoadministrasjon og vedlikehold, og transaksjonsadministrasjon gjennom nettbaserte digitale kanaler. Digital bankvirksomhet for bedrifter gjør det mer praktisk, gir en bedre opplevelse og enklere tilgang for bedriftskunder ved å tilby integrerte kontotjenester på en måte som er enkel å navigere samtidig som den er selvbetjente. 

Hva er forretningsfordelene med digital bankvirksomhet for bedrifter?

For banker inkluderer forretningsfordelene med digital bankvirksomhet for bedrifter enklere og raskere tilgang til nye kunder, forbedret kundeopplevelse (og dermed kundelojalitet), raskere utvikling og utrulling av nye og innovative produkter og tjenester. Det reduserer også driftskostnadene, fokuserer salg og drift på verdiøkende tjenester i stedet for administrative oppgaver, og reduserer investeringer i driftsmidler.

Tilbake til

Ordliste