Skip to main content Skip to footer
 • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Automatisering av gjeldsinndrivelse

Hva er automatisert inndrivelse av gjeld?

Automatisering av inndrivelse av forfalt gjeld refererer til bruk av teknologi for å effektivisere og forbedre prosessen med å kreve inn forfalte betalinger fra kunder eller klienter. 

Denne tilnærmingen benytter programvare, kunstig intelligens (AI), maskinlæring (ML) og dataanalyse for å automatisere mange av oppgavene knyttet til innkreving av gjeld.

Mange plattformer for automatisering av datagjenoppretting kan integreres med andre forretningssystemer, for eksempel CRM-, regnskaps- og faktureringssystemer, noe som sikrer sømløs dataflyt og økt effektivitet.

Hva er forretningsfordelene med automatisert inndrivelse av gjeld?

Alt i alt kan automatisering av inkasso føre til betydelige forbedringer i effektiviteten og kostnadseffektiviteten i inkassoprosessen, noe som til syvende og sist kommer virksomhetens bunnlinje og kunderelasjoner til gode. Spesielt kan det hjelpe til med å:

 • Strømlinjeforme inndrivelsesprosessen ved å redusere tiden og innsatsen som kreves for innkreving. Dette frigjør medarbeiderne til å fokusere på mer komplekse problemstillinger og aktiviteter med høyere verdi.
 • Automatisere rutineoppgaver, noe som reduserer behovet for en stor arbeidsstyrke innen inkasso og fører til betydelige besparelser i driftskostnader.
 • Akselerere gjeldsinndrivelsen, forbedre den samlede kontantstrømmen og den finansielle stabiliteten.
 • Redusere risikoen for menneskelige feil i gjeldsinndrivelsesprosessen, og sikre at kommunikasjon og beregninger er nøyaktige og konsekvente.
 • Sikre samsvar med juridiske og regulatoriske krav, noe som reduserer risikoen for bøter, juridiske problemer og skade på omdømmet.
 • Personalisere interaksjonen med skyldnere, fordi automatiserte systemer kan analysere skyldnerens atferd og betalingshistorikk for å skreddersy kommunikasjon og innkrevingsstrategier.
 • Tilby dataanalyse i sanntid som gir verdifull innsikt i resultatene av inkassostrategier, debitoratferd og den generelle inndrivelsesgraden. 
 • Optimalisere kundeopplevelsen ved å sørge for rettidig og nøyaktig kommunikasjon under gjeldsinndrivelsesprosessen, noe som fører til bedre kundelojalitet og tilfredshet.
Hva er noen av de viktigste aspektene ved automatisering av gjeldsinndrivelse?

Noen av de viktigste aspektene ved automatisering av gjeldsinndrivelse er:

 • Automatisert kommunikasjon via påminnelser, e-post, tekstmeldinger og til og med telefonsamtaler til skyldnere basert på forhåndsdefinerte tidsplaner og utløsende faktorer.
 • Betalingsadministrasjon, inkludert oppsett av betalingsplaner og håndtering av transaksjoner, noe som reduserer behovet for manuelle inngrep.
 • Dataanalyse som vurderer skyldnerens atferd og betalingshistorikk for å prioritere kontoer, forutsi sannsynligheten for betaling og skreddersy kommunikasjonsstrategier deretter.
 • Håndtering av etterlevelse, som sikrer at alle inkassovirksomheter er i samsvar med lover og forskrifter, og reduserer risikoen for manglende etterlevelse.
 • Streamlinjeformede arbeidsflytoppgaver som kontosegmentering, prioritering og oppfølging, slik at inkassoteamene kan fokusere på mer komplekse saker.
 • Overvåking og rapportering i sanntid, noe som gir innsikt i resultatene av inndrivelsesarbeidet og identifiserer områder som kan forbedres.
Utvalgt innhold om automatisering av gjeldsinndrivelse


Tilbake til ordlisten