Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Datatransformasjon

Hva er datatransformasjon?

Datatransformasjon refererer til konvertering av rådata fra en kilde / format til en annen, klar til bruk kilde / format, slik at dataene automatisk kan overføres fra en type filsystem til et annet. Med datatransformasjon kan digitale eiendeler konverteres til å kjøre på en annen plattform, og programmer kan konverteres fra ett dataspråk til et annet.

Hva er forretningsfordelene ved datatransformasjon?

Ledende datatransformasjonsprosesser og verktøy kan fremme flere forretningsfordeler, inkludert:

  • Brukervennlighet. Datatransformasjon gjør det mulig for organisasjoner å samle inn og strukturere store mengder informasjon, noe som gjør det lettere å bruke og legge til rette for bedre forretningsbeslutninger.
  • Kvalitet. Når data er riktig formatert, validert og administrert, forbedres kvaliteten, og minimerer (eller til og med eliminerer) "dårlige data"-problemer som metadatainkonsekvenser, indekseringsfeil, inkompatible formater, duplikater og manglende verdier.
  • Effektivitet. Et moderne datatransformasjonsverktøy kan konsolidere integrasjoner, samt forbedre dataeffektivitet, ved å produsere datautveksling mellom APIer og skyapplikasjone— alt sammen på en enkelt, ukomplisert plattform.
Utvalgt innhold om datatransformasjon


Tilbake til ordlisten