carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Datavitenskap

Hva er datavitenskap?

Datavitenskap er et tverrfaglig felt som fokuserer på å bruke vitenskapelige metoder og prosesser for å utvikle innsikt fra data. Datavitenskap er den generelle forståelsen og praksisen ved å bruke data og matematiske prinsipper for å lære mer om verden rundt oss. Dette dekker alt fra grunnleggende databasekodepraksis til toppmoderne fremskritt innen kunstig intelligens. 

Hva er forretningsfordelene med datavitenskap?

Datavitenskap gir ledelsen og ansatte mulighet til å ta bedre beslutninger ved å styre handlingene sine basert på trender og hjelpe dem med å definere mål og muligheter. Det hjelper bedriftsledere å ta i bruk beste praksis, fokusere på saker som virkelig betyr noe og ta avgjørelser basert på kvantifiserbare, datadrevne bevis, samt identifisere og spisse målgruppene man skal fokusere på.

Tilbake til

Ordliste