carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Personvern

Hva er personvern?

Datasikkerhet, også kjent som informasjonssikkerhet, handler om individers evne til å kontrollere bruken og innsamlingen av data om seg selv. Den adresserer riktig håndtering av personopplysninger, inkludert samtykke, brukerrettigheter, styring, beskyttelse, datadeling, varsel og andre regulatoriske forpliktelser.

Hva er forretningsfordelene med personvern?

Fra å redusere tap på grunn av datainnbrudd til å bygge større lojalitet og tillit med kundene, øker fordelene for en organisasjon med personvernprogrammets modenheten. Viktige fordeler inkluderer:  

  • Overholdelse av regelverk. Bedrifter som arbeider med fokus på personvern og beskyttelse kan unngå fallgruver som behandling eller deling av personopplysninger med utilstrekkelig juridisk grunnlag — og unngå strenge straffer for manglende overholdelse.
  • Databeskyttelse. Sikkerhetsforanstaltninger som beskytter personopplysninger gjennom informasjonssyklusen, sammen med trusselforebygging og skadebegrensning, kan bidra til å håndtere brudd på informasjonssikkerhet som kan sette sensitive data i fare.
  • Merkevareforbedring. Bedrifter som prioriterer personvernet til sine kunders og ansattes data, bygger større velvilje og lojalitet, noe som forbedrer deres omdømme og merkevareverdi.
  • Tillit. Etter et databrudd skylder forbrukerne selskapet og kommer ofte ikke tilbake. På den annen side har selskaper hvor brukerne stoler på at dataene deres beskyttes og personvernet ivaretas, økt tilgang til og muligheter til bruk av forbrukerdata.

Tilbake til

Ordliste