Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Dataplattform

Hva er en dataplattform?

En dataplattform er en integrert programvareløsning som samler informasjon i et skybasert knutepunkt, der den kan styres, nås og leveres til brukere, applikasjoner og/eller andre teknologier. Ved å konsolidere informasjon fra ulike kilder, gjør en dataplattform det enklere å ta beslutninger innen en organisasjon.

Hva er forretningsfordelene med en dataplattform?

Blant de mange forretningsfordelene med en skybasert dataplattform er:

  • Styresett. Med en dataplattform kan en organisasjon administrere sin datastyringsstrategi på en bedre måte, inkludert hvilke data som skal samles inn og hvem som kan få tilgang til den.
  • Datademokratisering. Data fjernes fra siloer og kan gjøres tilgjengelige over hele virksomheten.
  • Konkurransefordel. Ved å standardisere både strukturerte og ustrukturerte data, gjør en dataplattform det mulig for bedrifter å konkurrere på data som en ressurs.
Utvalgt innhold om dataplattformer


Tilbake til ordlisten