carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Datahygiene

Hva er datahygiene? 

Datahygiene refererer til prosessen ved å sikre "rensligheten" av data i en database ved å sjekke innhold for nøyaktighet og fjerne feil. Disse feilene kan variere fra feilstavinger og feil tegnsetting til duplisert innhold, utdaterte/ufullstendige data og feil parsering av postfelt fra forskjellige systemer.

Hva er forretningsfordelene med datahygiene?

Blant de mange fordelene ved å opprettholde en ren database er:

  • Forbedret beslutningstaking. "Rensing" av data for nøyaktighet og kvalitet gir nøyaktige analyser som bidrar til bedre, mer informerte og mer selvsikre forretningsbeslutninger.
  • Bedre kundeopplevelse.  En ren database sikrer at riktig budskap går til riktig publikum til rett tid, noe som kan optimalisere inntektene og forbedre merkevaren.
  • Økt produktivitet. Rene data fjerner forgjengelig informasjon, og gir databrukere nøyaktig informasjon for å drive og danne en bedre forståelse av forretningsbrukere og kunder.
  • Merkevarebeskyttelse. Ved å unngå kommunikasjon til irrelevante mottakere, kan god datahygiene bidra til å opprettholde et varemerkes integritet og omdømme.

Tilbake til

Ordliste