carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Datastyring

Hva er datastyring?

Datastyring sørger for at dataene er relevante, og at identifiserte endringer i status quo, for eksempel interne prosesser, systemendringer og markedsforstyrrelser, blir gjennomgått med omhu for å sikre at de ikke påvirker dataenes relevans, aktualitet eller kvalitet.

En typisk datastyringsløsning inkluderer datastyringsrammeverket, dokument, policy, prosess og kontrollstandarder. Med arkitektur for å støtte datastyring over hele virksomheten, kan bedrifter oppnå synergier som bidrar til operativ verdi. 

Hva er forretningsfordelene med datastyring?

Ved å benytte god praksis for datastyring kan en organisasjon knytte alle informasjonsressurser og teknologikomponenter sammen. Dette hjelper bedrifter med å:

  • Reduser kostnadene for den samlede infrastrukturen og data/informasjonssikkerhet.
  • Oppnå strategisk tilpasning gjennom årlig infrastrukturplanlegging.
  • Lever verdi ved å opprette et center of excellence for datakvalitet.
  • Reduser risikoen gjennom periodisk kapasitets- og tilgjengelighetsrapportering og ved å utnytte standard infrastrukturkomponenter.
  • Administrer ressurser ved å legg inn kapasitetsplaner i årsbudsjettet.
  • Administrer ytelse via verktøybasert infrastrukturovervåking.

Tilbake til

Ordliste