carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Dataetikk

Hva er dataetikk?

Dataetikk er en gren av etikk som evaluerer datapraksis—å samle inn, generere, analysere og formidle data, både strukturerte og ustrukturerte—som har potensiale til å påvirke mennesker og samfunn negativt. Det inkluderer løse utfordringer og anbefale regler for riktig og gal oppførsel, med åpenhet rundt og mulighet for forsvar av handlinger og beslutninger drevet av automatisert/kunstig intelligens (AI) i forhold til data generelt og personlige data spesielt.

Hva er forretningsfordelene ved dataetikk?

Ettersom AI-algoritmer blir mer vanlige, og uten regulerte etiske regler, må bedrifter lage og opprettholde en strukturert og transparent dataetisk strategi, som kan gi tre viktige forretningsfordeler:

  • Tillit. Bedrifter som bruker de sentrale etiske prinsippene om rettferdighet, personvern, transparens og ansvarlighet for sine AI-modeller og produksjon, kan beholde tillit til hvordan de bruker dataene sine—og dermed bygge større goodwill og lojalitet, noe som forbedrer deres omdømme og merkevareverdi. 
  • Rettferdig praksis. Utilsiktet partiskhet kan krype inn hvor som helst og påvirke forretningsbeslutninger negativt. Bedrifter som overholder dataetiske prinsipper og standarder kan vise hvordan de er rettferdige i beslutningsprosesser. 
  • Overholdelse av personvern. Eksisterende personvernregler som General Data Protection Regulation (GDPR) og California Consumer Privacy Act (CCPA) tar ikke direkte opp etikk, men det er en betydelig overlapping mellom viktige personvernkrav, som lovlighet og ansvarlighet, og prinsippene for AI-etikk. Å sikre etisk AI bidrar dermed til å sikre overholdelse av personvern.

Tilbake til

Ordliste