carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Dataanalyse

Hva er dataanalyse?

Dataanalyse er prosessen med å samle inn og analysere mye kundedata for å trekke konklusjoner om atferdsmønstre, personlige interesser og innkjøpstrender. Analyse fremskynder beslutningstakning, forbedrer forretningsprosesser og brukerengasjement, reduserer kostnader og driver vekst og lønnsomhet. Dataanalyse spenner over analyselandskapet, fra den mest grunnleggende beskrivende og diagnostiske analysen til avansert analyse som prediktiv analyse, preskriptiv analyse og datavitenskap.  

Hva er forretningsfordelene ved dataanalyse?

Dataanalyse kan gi nye inntektsmuligheter, bedre kundeservice, mer effektiv markedsføring, forbedret driftseffektivitet og reelle konkurransefortrinn. Det kan også hjelpe bedrifter med å:

  • Forutse kundenes behov, optimaliser kundeopplevelser (CX) og levere hyperpersonaliserte tjenester.
  • Redusere svindel og risiko i forretningsdriften.
  • Informere beslutningstakere om hvilken retning produkter og tjenester bør ta for best å møte kundenes fremtidige behov.
  • Finne de områdene i virksomheten som trenger forbedring, slik at endringer i verktøy eller prosesser kan gjøres for å løse disse problemene.

Tilbake til

Ordliste