carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Cybersikkerhet

Hva er cybersikkerhet?

Cybersikkerhet er en kombinasjon av strategier, teknologier, prosesser og praksis designet for å beskytte en bedrift mot skade, forstyrrelser eller tyveri på grunn av ondsinnede elektronisk angrep eller uautorisert tilgang til data, systemer og/eller applikasjoner.  

Hva er fordelene med cybersikkerhet?

Forretningsfordelene med cybersikkerhet inkluderer:

  • Beskyttelse av data mot tyveri, forstyrrelser og misbruk 
  • Å sikre at applikasjoner er trygge fra konsept til produksjon
  • Å identifisere potensielle trusler og reagere raskt på hendelser
  • Å forbedre forretningskontinuitetsstyring
  • Å forbedre interessenters tillit til informasjonssikkerhet.

Tilbake til

Ordliste