carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Connected Places

Hva er tilkoblede arealer?

Tilkoblede arealer, også kjent som smarte rom, er fysiske arealer utstyrt med nettverkssensorer for å gi eiere, beboere og ledere mer, og bedre, informasjon om tilstanden til disse arealene og hvordan de brukes. Arealene kan variere fra en bygning med nettverkstilkoblede temperatur- og bevegelsessensorer til et kjøretøy som hele tiden rapporterer om plasserings-, ytelses- og vedlikeholdsbehov. 

Hva er forretningsfordelene ved tilkoblede arealer? 

Tilkoblede arealer reduserer energikostnadene gjennom sanntidsjustering av varme, kjøling og belysning basert på endringer i vær og belegg i bygningen. Tidlig varsling om problemer med oppvarming, røropplegg og annen infrastruktur kan redusere kostbare reparasjoner og ulemper for brukere. Smarte overvåkings- og sikkerhetssystemer forbedrer opplevelsen for brukere, og det samme kan sensorer som varsler dem når (for eksempel) vaskeriet eller treningsutstyr er ledige.

Tilbake til

Ordliste