Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Connected Places

Hva er tilkoblede arealer?

Tilkoblede arealer, også kjent som smarte rom, er fysiske arealer utstyrt med nettverkssensorer for å gi eiere, beboere og ledere mer, og bedre, informasjon om tilstanden til disse arealene og hvordan de brukes. Arealene kan variere fra en bygning med nettverkstilkoblede temperatur- og bevegelsessensorer til et kjøretøy som hele tiden rapporterer om plasserings-, ytelses- og vedlikeholdsbehov. 

Hva er forretningsfordelene ved tilkoblede arealer? 

Tilkoblede arealer reduserer energikostnadene gjennom sanntidsjustering av varme, kjøling og belysning basert på endringer i vær og belegg i bygningen. Tidlig varsling om problemer med oppvarming, røropplegg og annen infrastruktur kan redusere kostbare reparasjoner og ulemper for brukere. Smarte overvåkings- og sikkerhetssystemer forbedrer opplevelsen for brukere, og det samme kan sensorer som varsler dem når (for eksempel) vaskeriet eller treningsutstyr er ledige.

Utvalgt innhold om tilkoblede arealer


Tilbake til ordlisten