Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Kuldekjedeovervåkning

Hva er kjølekjedemonitorering?

Kjølekjedemonitorering refererer til bruk av IoT-teknologi (Internet of Things) for kontinuerlig å overvåke temperaturfølsomme produkter som transporteres i en "kjølekjede" - det vil si en forsyningskjede av forgjengelige og/eller temperaturfølsomme produkter som legemidler, biologiske stoffer, mat og drikke. Uten riktig overvåking kan suboptimale forhold under transport og lagring skade kvaliteten på disse produktene. Dette kan sette folks helse og sikkerhet i fare og potensielt skade selskapets merkevare, kundelojalitet og bunnlinjen.

Hva er forretningsfordelene ved kuldekjedemonitorering?

Effektiv kjølekjedemonitorering, som utnytter en avansert IoT-teknologiløsning, gir flere fordeler. Det hjelper bedrifter og deres transportpartnere å få tilgang til, og overvåke, sanntidsdata for å:

  • Raskt oppdage problemer med temperaturen til produkter og minimerer skader ved å feilsøke eller omdirigere nyttelast til kjølelager eller sende mannskaper for å reparere utstyr som ikke fungerer.
  • Holde oversikt over alle kuldekjedeprodukter fra en enkelt teknologiplattform , motta varsler når temperaturen bryter med de optimale innstillingene og gjennomføre korrigerende tiltak før produkt ødelegges.
  • Forbedre prediktivt vedlikehold , compliance, fjernovervåking, flåtestyring og prediktiv kvalitet og bruksanalyse ved å integrere sensordata med leveransekjedeadmnistrasjon, regulatorisk rapportering og andre plattformer.
Utvalgt innhold om kuldekjedeovervåkning


Tilbake til ordlisten