carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Kuldekjedeovervåkning

Hva er kuldekjedemonitorering?

Kuldekjedemonitorering refererer til bruk av IoT-teknologi (Internet of Things) for kontinuerlig å overvåke temperaturfølsomme produkter som transporteres i en "kuldekjede" - det vil si en forsyningskjede av forgjengelige og/eller temperaturfølsomme produkter som legemidler, biologiske stoffer, mat og drikke. Uten riktig overvåking kan suboptimale forhold under transport og lagring skade kvaliteten på disse produktene. Dette kan sette folks helse og sikkerhet i fare og potensielt skade selskapets merkevare, kundelojalitet og bunnlinjen.

Hva er forretningsfordelene ved kuldekjedemonitorering?

Effektiv kuldekjedemonitorering, som utnytter en avansert IoT-teknologiløsning, gir flere fordeler. Det hjelper bedrifter og deres transportpartnere å få tilgang til, og overvåke, sanntidsdata for å:

  • Raskt oppdage problemer med temperaturen til produkter og minimerer skader ved å feilsøke eller omdirigere nyttelast til kjølelager eller sende mannskaper for å reparere utstyr som ikke fungerer.
  • Holde oversikt over alle kuldekjedeprodukter fra en enkelt teknologiplattform , motta varsler når temperaturen bryter med de optimale innstillingene og gjennomføre korrigerende tiltak før produkt ødelegges.
  • Forbedre prediktivt vedlikehold , compliance, fjernovervåking, flåtestyring og prediktiv kvalitet og bruksanalyse ved å integrere sensordata med leveransekjedeadmnistrasjon, regulatorisk rapportering og andre plattformer.

Tilbake til

Ordliste