carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Skydataråd

Hva er et skydataråd? 

Et skydataråd er et team som består av medlemmer fra bedrifter og skyleverandører, hvis oppgave er å drive implementasjon og effektiv bruk av organisasjonens skydatatjenester. Bedriftsteamet består vanligvis av interessenter fra juridisk avdeling, compliance, forretningsområder og IT/datavitenskap. Rådet hjelper IT-avdelingen med å avgjøre hvordan forretningsdata — inkludert data fra mobile enheter og IoT-enhetssensorer — beveger seg innenfor og utenfor en brannmur.

Hva er forretningsfordelene med et skydataråd?

Et skydataråd kan optimalisere fordelene med skydatatjenester, samtidig som risiko og kostnad minimeres. Det kan gjøre ved å:

  • Tilby fleksibel, demokratisert tilgang til data gjennom åpne plattformer og markedsplasser, slik at flere organisasjoner kan dele informasjon.
  • Generere og administrere prosesser, beregninger og arbeidsflyter for å sikre en vellykket implementering av organisasjonens skydatamoderniseringsplaner.
  • Sørge for riktig sikkerhet og compliance, gjennomføring av policyer som spenner fra datatilgang til datakryptering.
  • Samarbeid med interne avdelinger (som for eksempel innkjøp) for å sikre kostnadseffektiv utnyttelse av organisasjonens skyressurser.

Tilbake til

Ordliste