Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Skydataråd

Hva er et skydataråd? 

Et skydataråd er et team som består av medlemmer fra bedrifter og skyleverandører, hvis oppgave er å drive implementasjon og effektiv bruk av organisasjonens skydatatjenester. Bedriftsteamet består vanligvis av interessenter fra juridisk avdeling, compliance, forretningsområder og IT/datavitenskap. Rådet hjelper IT-avdelingen med å avgjøre hvordan forretningsdata — inkludert data fra mobile enheter og IoT-enhetssensorer — beveger seg innenfor og utenfor en brannmur.

Hva er forretningsfordelene med et skydataråd?

Et skydataråd kan optimalisere fordelene med skydatatjenester, samtidig som risiko og kostnad minimeres. Det kan gjøre ved å:

  • Tilby fleksibel, demokratisert tilgang til data gjennom åpne plattformer og markedsplasser, slik at flere organisasjoner kan dele informasjon.
  • Generere og administrere prosesser, beregninger og arbeidsflyter for å sikre en vellykket implementering av organisasjonens skydatamoderniseringsplaner.
  • Sørge for riktig sikkerhet og compliance, gjennomføring av policyer som spenner fra datatilgang til datakryptering.
  • Samarbeid med interne avdelinger (som for eksempel innkjøp) for å sikre kostnadseffektiv utnyttelse av organisasjonens skyressurser.
Utvalgt innhold om skydataråd


Tilbake til ordlisten