carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Kapitalmarkedsteknologi

Hva er kapitalmarkedsteknologi?

Digital teknologi endrer fremtiden til kapitalmarkedene over hele verden og regnes som den viktigste drivkraften for industrien til å utvikle seg de neste årene. Nyere teknologier som beveger kapitalmarkedene fremover, inkluderer skyteknologi, åpen arkitektur, kunstig intelligens, mobil databehandling, blockchain og Internet of Things (IoT), for å nevne noen.

Hva er forretningsfordelene med kapitalmarkedsteknologi?

Etablerte kapitalmarkedsfirmaer bygger sin fremtid på digital teknologi for å møte flere globale utfordringer. Disse inkluderer økt konkurranse fra finansielle teknologibedrifter, gebyrkomprimering, compliancebekymringer, aldrende IT-infrastruktur og kunders relevans og churn. Teknologi kan konkurrere på flere måter, inkludert:

  • For å bedre betjene og beholde kunder kan sanntidsanalyse av kundeatferd bedre informere fremtidige produkt- og tjenestelanseringer. I mellomtiden vil økt intelligent automatisering hjelpe å utnytte den menneskelig arbeidsstyrken, maskinbruk og utvide talentbaser bedre. 
  • Ved å distribuere åpnere APIer og tjenester, kan bedrifter lansere nye produkter raskere, betjene kundene bedre og mer effektivt. 
  • Kanskje viktigst er det at teknologi kan hjelpe bedrifter med å lettere tilpasse seg endrede markeder og kundebehov i årene fremover.

Tilbake til

Ordliste