carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Uttrekk av forretningsregler

Hva er utvinning av forretningsregler?

Utvinning av forretningsregler refererer til høstingsprosessen, og i noen tilfeller reversering av eldre kode for å forstå underliggende forretningsmetoder. Det hjelper med å katalogisere innebygget forretningslogikk og avhengigheter for å forbedre nøyaktigheten til IT-systemer, og dokumenterer tekniske regler slik at de kan valideres og bevares.

Hva er forretningsfordelene med utvinning av forretningsregler?

Med utvinning av forretningsregler kan bedrifter:

  • Forbedre forståelsen av eldre applikasjoner
  • Dokumenter forretningslogikken på en lettfattelig måte
  • Reduser menneskelige feil
  • Hjelp med å automatisere moderniseringsarbeidet.

Tilbake til

Ordliste