Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Uttrekk av forretningsregler

Hva er utvinning av forretningsregler?

Utvinning av forretningsregler refererer til høstingsprosessen, og i noen tilfeller reversering av eldre kode for å forstå underliggende forretningsmetoder. Det hjelper med å katalogisere innebygget forretningslogikk og avhengigheter for å forbedre nøyaktigheten til IT-systemer, og dokumenterer tekniske regler slik at de kan valideres og bevares.

Hva er forretningsfordelene med utvinning av forretningsregler?

Med utvinning av forretningsregler kan bedrifter:

  • Forbedre forståelsen av eldre applikasjoner
  • Dokumenter forretningslogikken på en lettfattelig måte
  • Reduser menneskelige feil
  • Hjelp med å automatisere moderniseringsarbeidet.
Utvalgt innhold om utvinning av forretningsregler


Tilbake til ordlisten