Skip to main content Skip to footer
 • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Forretningsmodernisering

Hva er forretningsmodernisering?

Bedriftsmodernisering er et mangefasettert initiativ som gjør det mulig for organisasjoner å fornye kjerneapplikasjoner, digitale arbeidsflyter, IT-infrastruktur, programvareutviklingspraksis og bedriftssikkerhet. Det hjelper også bedrifter med å møte raskt skiftende behov og konkurrere i en digital-først-verden. 

Ved å ombygge, eller modernisere, utdaterte applikasjoner, systemer, utviklingstilnærminger og IT-infrastruktur, kan bedrifter skape elegante, fleksible og skalerbare løsninger som imøtekommer nye markeds- og kundekrav og gjør dem i stand til å gripe muligheter for fremtidig vekst.  

Nøkkelaspekter ved bedriftsmodernisering inkluderer:

 • Moderniser data-infrastrukturen Gjennom skymigrering kan bedrifter frigjøre enorme ressurser på forespørsel, slik at de kan innovere og skalere. En sky-først-tilnærming optimaliserer bedriftens IT- og infrastrukturgrunnlag, som databehandling, lagring, nettverk og datasenterstrategier.
 • Moderniserte applikasjoner. Fra back-office til kundevendte applikasjoner kan moderne virksomheter tenke nytt om bedriftens kjerneapplikasjoner for å levere en digital kunde- og medarbeideropplevelse, og forbedre operasjonell smidighet. 
 • Modernisert programvareutvikling. For å sikre både høy kvalitet og hastighet, tar moderne virksomheter en ny tilnærming til programvareutvikling ved å bruke DevOps-teknikker, plattformdrevet utvikling, loc-kode/no code, akseleratorer og oppdaterte kvalitetsteknikker og -forsikringspraksis.  
 • Modernisert kundeopplevelse. Den digitale økonomien krever en sterk kundeopplevelse. Moderne virksomheter bryter ned organisasjonssiloer og kobler CX med bedriftens verdikjede.
 • Modernisert sikkerhet. Et sentralt område for bedriftsmodernisering er risikoreduksjon, spesielt med raskt skiftende regelverk og stadig mer sofistikerte cybertrusler. Moderne virksomheter eliminerer sikkerhetens blindsoner ved å ta en fremtidsfokusert, ende-til-ende-tilnærming til bedriftssikkerhet, forutse og nøytralisere trusler før de oppstår. De setter også på plass systemer, prosesser og retningslinjer for å vurdere gjeldende risikoer og verifisere overholdelse av forskrifter og standarder. 
Hva er forretningsfordelene med kjernemodernisering?

Forretningsmodernisering er avgjørende for å holde tritt i en verden som digitaliseres raskt og er i konstant endring. 

Nøkkelaspekter ved bedriftsmodernisering inkluderer:

 • En beriket digital opplevelse som overgår kundenes og ansattes forventninger. Ved å modernisere kjernebedriftsapplikasjoner kan bedrifter tenke nytt om digital CX for å tiltrekke og beholde en arbeidsstyrke i verdensklasse, engasjere partnerøkosystemer mer produktivt, møte kundenes forventninger og drive driften mer effektivt.
 • Fleksibilitet og smidighet. Med strømlinjeformede applikasjoner og en fleksibel, skalerbar IT-infrastruktur kan bedrifter optimalisere de nyeste teknologiene og trendene, for raskt å lage nye funksjoner og funksjoner som møter raskt skiftende forretningsbehov og sikre fremtidig vekst. 
 • Raskere innovasjon. Moderne programvareutviklingstilnærminger som DevOps og low code/no code muliggjør raskere og mer skalerbar innovasjon samtidig som kvalitetssikring bygges inn. Dette reduserer tiden til markedet og produktets livssykluser samtidig som det oppfyller brukernes forventninger om en høykvalitets, svært sikker opplevelse.
 • En moderne sky-først-tilnærming. Med fleksibiliteten, skalerbarheten og tilknytningen til skyen kan bedrifter innovere og skalere, ved å bruke delte evner, prosesser og data på forespørsel. 
 • Risikoreduserende tiltak. Ved å aktivere ende-til-ende sikkerhet og overholdelse av regelverk,  kan moderne virksomheter sikre merkevarens omdømme, beskytte kundedata og forbedre motstandskraften. Ved å se og løse for fremtidige trusler, kan bedrifter akselerere forretningsinnovasjon og vekst. 
Utvalgt innhold om forretningsmodernisering


Tilbake til ordlisten