carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Business Intelligence

Hva er Business Intelligence?

BI omfatter teknologier og prosesser som undersøker data og presenterer informasjon man kan ta avgjørelser på basert på for eksempel rapporter, prediktiv analyse, data- og tekstutvinning og forretningsytelse, og hjelper bedriftsledere med å ta bedre informerte beslutninger. Business intelligence for bedrifter tar et bredt utvalg av strategiske og operasjonelle forretningsbeslutninger.

Hva er forretningsfordelene ved business intelligence?

BI informerer forretningsprioriteringer, mål og retninger ved å spore og publisere forhåndsdefinerte nøkkelindikatorer i form av dashbord, drill-up/drill-down-kuber og rapporter for alle aspekter av forretningsdriften.

Tilbake til

Ordliste