Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Business intelligence

Hva er Business Intelligence?

BI omfatter teknologier og prosesser som undersøker data og presenterer informasjon man kan ta avgjørelser på basert på for eksempel rapporter, prediktiv analyse, data- og tekstutvinning og forretningsytelse, og hjelper bedriftsledere med å ta bedre informerte beslutninger. Business intelligence for bedrifter tar et bredt utvalg av strategiske og operasjonelle forretningsbeslutninger.

Hva er forretningsfordelene ved business intelligence?

BI informerer forretningsprioriteringer, mål og retninger ved å spore og publisere forhåndsdefinerte nøkkelindikatorer i form av dashbord, drill-up/drill-down-kuber og rapporter for alle aspekter av forretningsdriften.

Utvalgt innhold om business intelligence


Tilbake til ordlisten