Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Forretningsanalyse

Hva er forretningsanalyse?

Forretningsanalyse (BA) er et sett med ferdigheter, praksis og metoder som brukes av bedrifter som har forpliktet seg til datadrevet beslutningstaking. BA benytter statistisk analyse og iterativ, kontinuerlig utforsking av selskapets data og tidligere forretningsytelse for å få innsikt og drive forretningsplanlegging.

Hva er forretningsfordelene med forretningsanalyse?

Analytics kan være et kraftig verktøy for forretningsakselerasjon. Ved å bruke avanserte analyser lærer bedrifter i alle sektorer, enten B2B eller B2C, mer om kundene sine og omgjør denne innsikten til inntekter og fortjeneste.

Denne innsikten gir bedre forståelse av forretningsytelsen på grunn av raskere analyse og rapportering, forbedret datakvalitet og mer informert beslutningstaking og planlegging. BA fokuserer normalt på data og statistiske metoder, ved å bruke et konsistent sett med beregninger for å måle tidligere resultater og styre fremtidig forretningsretning, slik at bedrifter kontinuerlig kan forbedre virksomheten sin over tid.

Hva er de største forretningsutfordringene man møter med analyse?

Mange organisasjoner sliter med å effektivt bruke analysefunksjoner for å forme kundeopplevelsen, noe som fører til tapt kundeinnsikt og skuffende økonomisk avkastning fra deres analyse- og informasjonsadministrasjonsinvesteringer. Grunnen til at mange bedrifter kommer til kort er at de ikke klarer å vurdere hvor de er i sin forretningsinnsats, hvor de vil at analyser skal ta dem, og hvordan de vil komme dit.

En del av problemet ligger i å definere hva analyse betyr i dag. Mange virksomheter anser fortsatt den rutinemessige rapporteringen de mottar via operative dashboards for å være analyser. Selv om dashboards er nyttige, beskriver de hendelser som allerede har skjedd, for eksempel trender over tid. Den virkelige kraften til analyse er å forutsi hendelser og foreskrive en vei for å oppnå spesifikke resultater, for eksempel å identifisere kunder hvis kredittkortbetalinger vil være forfalte om 60 dager, og deretter proaktivt kontakte dem.

Andre eksempler inkluderer å oppdage forsikringstakere som undersøker dekningsalternativer, for deretter å tilby dem dekning skreddersydd for deres behov, eller å gå gjennom klikkstrømdata for å identifisere kjøpere som er klare til å kjøpe.

Utvalgt innhold om forretningsanalyse


Tilbake til ordlisten