carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Forretningsanalyse

Hva er forretningsanalyse (BA)?

Forretningsanalyse er et sett med ferdigheter, praksis og metoder som brukes av bedrifter som har forpliktet seg til datadrevet beslutningstaking. BA benytter statistisk analyse og iterativ, kontinuerlig utforsking av selskapets data og tidligere forretningsytelse for å få innsikt og drive forretningsplanlegging. 

Hva er forretningsfordelene med forretningsanalyse?

Denne innsikten gir bedre forståelse av forretningsytelsen på grunn av raskere analyse og rapportering, forbedret datakvalitet og mer informert beslutningstaking og planlegging. BA fokuserer normalt på data og statistiske metoder, ved å bruke et konsistent sett med beregninger for å måle tidligere resultater og styre fremtidig forretningsretning, slik at bedrifter kontinuerlig kan forbedre virksomheten sin over tid.

Tilbake til

Ordliste