carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Byggstyringssystem

Hva er et bygningsstyringssystem?

Et bygningsstyringssystem er et system som bruker sensorer og kunstig intelligens til å overvåke og kontrollere bygningstjenester som ventilasjon, belysning, strøm, brann og sikkerhet. Selv om disse funksjonene ofte er automatiserte og datastyrte, gjør det å legge til sensorer og AI det mulig å helhetlig administrere et anlegg på en intelligent måte, noe som gjør det mulig med responsiv drift.

Hva er forretningsfordelene med bygningsstyringssystemer?

Bygningsstyringssystemer kan redusere reparasjonskostnader ved å legge til rette for proaktivt forebyggende vedlikehold, og redusere strømutgifter ved å matche energibruken til de faktiske behovene. De kan forbedre leietakeropplevelsen gjennom økt sikkerhet og bekvemmelighet og kan redusere tyveri, matsvinn og andre tap. Ved å kutte anleggets karbonavtrykk, hjelper disse systemene også bygninger til å overholde miljøkrav og insentiver, samt tiltrekke og beholde leietakere.

Tilbake til

Ordliste