carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Forretningsprosess som en tjeneste (BPaaS)

Hva er forretningsprosess som en tjeneste (BPaaS)?

Forretningsprosess som en tjeneste, eller BPaaS, er en type outsourcing av forretningsprosesser (BPO) levert basert på en skytjenestemodell. BPaaS er koblet til andre tjenester, inkludert SaaS, PaaS og IaaS, og er fullt konfigurerbar. BPaaS gir bedrifter menneskene, prosessene og teknologien de trenger for å fungere som en betaling per bruk-tjeneste ved å benytte tilgjengeligheten og effektiviteten til et skybasert system. Denne tilnærmingen til drift reduserer de totale eierkostnadene ved å tilby en behovsbasert løsning basert på tjenester som er nødvendige i motsetning til å kjøpe en pakkeavtale knyttet til en enkelt applikasjon. 

BPaaS gjør at bedrifter holder tritt med bransjens beste praksis og teknologiske fremskritt. Bedrifter kan også enkelt øke servicenivået i travle perioder og raskere lansere nye produkter og tjenester på markedet med BPaaSs unike driftsfleksibilitet og smidighet.

Hva er forretningsfordelene med forretningsprosessen som tjeneste (BPaaS)?

BPaaS tilbyr mange forretningsfordeler, inkludert:

  1. Produkt-/tjenesteleveranse: Fra lageradministrasjon til organisering av e-post og kunderegister, hjelper BPaaS bedrifter med å lette levering av produkter og tjenester på en automatisert, strømlinjeformet måte ved hjelp av skyteknologier. BPaaS er standardisert for bruk på tvers av bransjer og organisasjoner, så den er fleksibel og repeterbar, noe som gir høyere effektivitet og til slutt bedre service og opplevelse for kundene. 
  2. Banebrytende til redusert kostnad: BPaaS gir en bedrift de nyeste digitale verktøyene, teknologiene, prosessene og kunnskapen de trenger for å forbedre effektiviteten, servicen og kundeopplevelsen uten den store kapitalinvesteringen som tradisjonelt kreves. Ved å implementere BPaaS kan bedrifter skifte til en betal-per-bruk-forbruksmodell og redusere totale eierkostnader. 
  3. Tilpasser svingende forretningsbehov: BPaaS kan skaleres etter behov når et selskap opplever en topp i arbeidsbelastningen. På grunn av den innebygde konfigurerbarheten som kan brukes over flere forretningsområder, og interaksjonen med andre grunnleggende skytjenester som SaaS, kan tjenesten benytte skyfundamentet til å skalere for å imøtekomme store svingninger i forretningsprosessbehov.

Tilbake til

Ordliste