carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Big Data

Hva er big data?

Big data er en omfattende og mangfoldig samling av data fra en rekke kilder som er for komplisert til å håndteres av tradisjonelle databasestyringsapplikasjoner eller personer. 

Hovedforskjellen mellom big data og "normale data" er big datas kapasitet til å organisere seg og lagre komplekse og enorme datamengder.  

Hva er forretningsfordelene med big data?

Big data hjelper organisasjoner med å skape nye vekstmuligheter og helt nye kategorier av produkter og tjenester ved å kombinere og analysere enhver mulig datakilde. Informasjon om tilbud, kjøpere, leverandører og forbrukerpreferanser, kan fanges opp og analyseres for å optimalisere forretningsprosesser. For eksempel kan forhandlere enkelt optimalisere varelageret sitt, basert på prediktive modeller generert fra sosiale mediedata, søketrender på nettet og værmeldinger.

Tilbake til

Ordliste