Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Big data

Hva er big data?

Big data er en omfattende og mangfoldig samling av data fra en rekke kilder som er for komplisert til å håndteres av tradisjonelle databasestyringsapplikasjoner eller personer. 

Hovedforskjellen mellom big data og "normale data" er big datas kapasitet til å organisere seg og lagre komplekse og enorme datamengder.  

Hva er forretningsfordelene med big data?

Big data hjelper organisasjoner med å skape nye vekstmuligheter og helt nye kategorier av produkter og tjenester ved å kombinere og analysere enhver mulig datakilde. Informasjon om tilbudene, kjøpere og leverandører, og forbrukerpreferanser, kan fanges opp og analyseres for å optimalisere forretningsprosesser. For eksempel kan forhandlere enkelt optimalisere varelageret sitt, basert på prediktive modeller generert fra sosiale mediedata, søketrender på nettet og værmeldinger.

Utvalgt innhold om big data


Tilbake til ordlisten