Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Stordata

Hva er stordata?

Stordata er en omfattende og mangfoldig samling av data fra en rekke ulike kilder som er for kompliserte til å kunne håndteres av tradisjonelle databasehåndteringsprogrammer eller mennesker. 

Hovedforskjellen mellom stordata og "vanlige data" er stordatas kapasitet til å organisere og lagre komplekse og enorme datamengder.  

Hva er forretningsfordelene med stordata?

Stordata hjelper organisasjoner med å skape nye vekstmuligheter og helt nye kategorier av produkter og tjenester ved å kombinere og analysere alle mulige datakilder. Informasjon om tilbud, kjøpere og leverandører og forbrukerpreferanser kan samles inn og analyseres for å optimalisere forretningsprosessene. For eksempel kan detaljhandlere enkelt optimalisere varelageret sitt basert på prediktive modeller generert fra data fra sosiale medier, søketrender på nettet og værmeldinger.

Utvalgt innhold om stordata


Tilbake til ordlisten