Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Bankvirksomhet som plattform

Hva er bankvirksomhet som plattform?

I bankvirksomhet som en plattform tilbyr programvare- og tjenesteteknologibedrifter applikasjoner, utviklingsverktøy, mellomvare, operativsystemer, virtualisering, servere, lagring og nettverk til banker og andre finansielle tjenesteleverandører. Plattformen kan deretter brukes til å levere tilpassede løsninger, tjenester og opplevelser til kundene.

Hva er forretningsfordelene med bankvirksomhet som plattform?

Med bankvirksomhet som plattform kan banker/finansielle tjenesteleverandører fokusere på kjernefunksjonene sine - levere produkter, tjenester og opplevelser mens de utnytter programvareleverandørers kompetanse, funksjonalitet, infrastruktur, plattform og skala. Dette fører til redusert utviklingstid, reduserte kostnader og et enhetlig syn på kunden ved å utnytte en felles plattform på tvers av de fleste produkter og tjenester.

Utvalgt innhold om bankvirksomhet som plattform


Tilbake til ordlisten