carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Bankvirksomhet som plattform

Hva er bankvirksomhet som plattform?

I bankvirksomhet som en plattform tilbyr programvare- og tjenesteteknologibedrifter applikasjoner, utviklingsverktøy, mellomvare, operativsystemer, virtualisering, servere, lagring og nettverk til banker og andre finansielle tjenesteleverandører. Plattformen kan deretter brukes til å levere tilpassede løsninger, tjenester og opplevelser til kundene.

Hva er forretningsfordelene med bankvirksomhet som plattform?

Med bankvirksomhet som plattform kan banker/finansielle tjenesteleverandører fokusere på kjernefunksjonene sine - levere produkter, tjenester og opplevelser mens de utnytter programvareleverandørers kompetanse, funksjonalitet, infrastruktur, plattform og skala. Dette fører til redusert utviklingstid, reduserte kostnader og et enhetlig syn på kunden ved å utnytte en felles plattform på tvers av de fleste produkter og tjenester.

Tilbake til

Ordliste