Skip to main content Skip to footer
 • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Autorisert svindel med push-betalinger

Hva er svindel med autoriserte push-betalinger?

APP-svindel (Authorized push payment) er en svindel som lurer noen til frivillig å overføre penger fra egen konto til en konto som kontrolleres av en svindler. Det kan dreie seg om alt fra små beløp til livsforvandlende summer. 

APP-svindel er den mest utbredte typen svindel med sanntidsbetalinger. Den forventes å stige til nesten 7 milliarder dollar innen 2026 på tvers av seks store markeder (USA, Storbritannia, India, Brasil, Australia og Saudi-Arabia).

APP-svindel er spesielt lumsk fordi den utnytter offerets tillit og vilje til å foreta en legitim betaling. Og med fremveksten av generativ AI blir denne typen svindel stadig mer vanlig.

APP-svindel kan føre til betydelige økonomiske tap for ofrene. I motsetning til kredittkortbetalinger eller avtalegiroer, som har en viss grad av beskyttelse og ofte kan reverseres, er push-betalinger vanligvis umiddelbare og irreversible. Når et offer innser at de har blitt svindlet, er det ofte for sent å få tilbake pengene. Bankene er ikke alltid ansvarlige for å erstatte tapte midler, spesielt ikke hvis kunden har godkjent betalingen.

Hva er fordelene med å bekjempe APP-svindel?

Bekjempelse av APP-bedrageri er avgjørende for å opprettholde økonomisk integritet, sikre offentlig tillit og drive frem teknologiske og juridiske fremskritt. De viktigste fordelene inkluderer:

 • Beskytte enkeltpersoner og bedrifter mot økonomisk tap, og sikre personlig og organisatorisk finansiell stabilitet
 • Øke tilliten til digitale banktjenester og nettbaserte transaksjoner, og oppmuntre til bredere deltakelse i den digitale økonomien
 • Øke tilliten til finansinstitusjoner og virksomheter, fremme kundelojalitet og engasjement
 • Forstyrre kriminelle nettverk knyttet til APP-bedrageri, inkludert hvitvasking av penger og annen ulovlig virksomhet
 • Gjør det mulig for finansinstitusjoner og politimyndigheter å allokere ressurser mer effektivt, med fokus på innovasjon og andre kritiske tjenester
 • Være en pådriver for utvikling av sterkere lover og forskrifter for å avskrekke svindlere og skape klare juridiske rammer
 • Fremme fremskritt innen sikkerhetsteknologi og -praksis, noe som gir bedre beskyttelse mot ulike cybertrusler
 • Bidra til integriteten og stabiliteten i de internasjonale finanssystemene, og redusere konsekvensene av økonomisk kriminalitet
Hvordan blir APP-svindel vanligvis begått?

Prosessen består vanligvis av tre trinn:

 1. Bedrageri. Ved hjelp av e-post, telefonsamtaler, tekstmeldinger eller sosiale medier utgir svindleren seg for å være en troverdig enhet, for eksempel en bank, tjenesteleverandør eller til og med en venn eller et familiemedlem. 
 2. Manipulasjon. Når offeret er overbevist om svindlerens legitimitet, manipulerer svindleren offeret til å foreta en pengeoverføring under dekke av å beskytte pengene deres mot en sikkerhetstrussel, betale for en tjeneste eller et produkt eller overføre penger av det som ser ut til å være en legitim grunn.
 3. Autorisert betaling. I den tro at det dreier seg om en legitim transaksjon, gir offeret banken sin tillatelse til å foreta en push-betaling (en direkte betaling fra egen konto) til kontoen som svindleren har oppgitt.
Hva kan gjøres for å bekjempe APP-svindel?

Det er viktig at privatpersoner er på vakt og skeptiske til uoppfordrede betalingsforespørsler, selv om de ser ut til å komme fra en pålitelig kilde.

Den samme teknologien som brukes til å utvide APP-svindel, gen AI, kan også bekjempe den. Gen AI kan utvikle prediktive modeller for å generere nøyaktig, oppdatert innsikt og flagge mistenkelig aktivitet i sanntid.

Utvalgt innhold om Autorisert Push Payment-svindel


Tilbake til ordlisten