carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Asset Performance Management

Hva er asset performance management?

Asset performance management er analyse av operasjonelle data fra tilkoblede enheter for å forbedre effektiviteten og produktiviteten til arbeidsstyrken, samtidig som driftskostnadene minimeres. Det krever en helhetlig sanntidsvisning på tvers av flere enheter og steder, evnen til å analysere dataene for å forutsi fremtidige hendelser og forhindre feil, og (ideelt sett) standardisert, automatisk asset performance management over hele virksomheten.  

Hva er forretningsfordelene ved asset performance management?

Asset performance management gir et enkelt sannhetspunkt og konsolidert oversikt over organisasjonens aktiva på tvers av alle dens lokasjoner og en enkelt plattform å administrere disse aktiva fra. Forbedret beslutningstaking bidrar til å øke effektiviteten, tilgjengeligheten av aktiva, pålitelighet og ytelse, og å redusere kostnader og avbrudd gjennom forebyggende vedlikehold. Automatisering av prosesser som planlegging reduserer kostnadene ved å unngå manuelle feil, mens aktivitetssporing hjelper med compliance og forbedrer styringen av prosesser rundt automatisering av arbeidsstyrken.

Tilbake til

Ordliste