Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Anvendt kunstig intelligens

Hva er anvendt AI?

Anvendt AI er grenen av kunstig intelligens som bringer den ut av laboratoriet og inn i den virkelige verden, slik at datamaskiner og datastyrte roboter kan utføre virkelige oppgaver. Anvendt AI forbedrer programvareapplikasjoner og tar i bruk avansert maskinlæring samtidig som det gir høy grad av nøyaktighet og tilpasning over tid. Anvendt AI kontekstualiserer forretningsmodeller og industriprosesser, samt forbedrer måten vi samhandler med alt rundt oss.

Hva er forretningsfordelene ved anvendt AI?

Fra økning i tilgjengelighet og nøyaktighet til kostnadsbesparelser og nøyaktig beslutningstaking, gir anvendt AI alle typer bedrifter en fordel i et teknologisk landskap i stadig utvikling.

Her er noen av forretningsfordelene ved anvendt AI:

  1. Rask beslutningstaking: Anvendt AI gjør det mulig for teknologi å gjøre menneskelige vurderinger for å redusere feil og forutsi resultater, oppnå ende-til-ende prosessautomatisering og forbedre økosystemer for smarte enheter. 
  2. Datamulighet med et menneskelig preg: Anvendt AI bygger bro over gapet mellom digitale og fysiske verdener, mens vi prøver å begrense effekten av modellfeil, sosial etikk og menneskelig partiskhet i prosessen.
  3. Effektivitet: Anvendt AI forbedrer effektiviteten og gjennomstrømmingen, og sparer tid og penger.
  4. Automatisering: Anvendt AI frigjør ansatte fra manuelle prosesser ved å øke automatiseringen.
  5. Økt inntekt: Anvendt AI øker lønnsomheten ved å identifisere og hjelpe til med å løse komplekse forretningsproblemer gjennom maskinlæring og adaptive evner.
Utvalgt innhold om anvendt AI


Tilbake til ordlisten