carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Anvendt kunstig intelligens

Hva er anvendt AI?

Anvendt AI er grenen av kunstig intelligens som bringer den ut av laboratoriet og inn i den virkelige verden, slik at datamaskiner og datastyrte roboter kan utføre virkelige oppgaver. Anvendt AI forbedrer programvareapplikasjoner og tar i bruk avansert maskinlæring samtidig som det gir høy grad av nøyaktighet og tilpasning over tid. Anvendt AI kontekstualiserer forretningsmodeller og industriprosesser, samt forbedrer måten vi samhandler med alt rundt oss.

Hva er forretningsfordelene ved anvendt AI?

Fra økt i tilgjengelighet og nøyaktighet til kostnadsbesparelser og presis beslutningstaking, gir anvendt AI alle typer bedrifter en fordel i et teknologisk landskap i stadig utvikling.

Her er noen av forretningsfordelene ved anvendt AI:

  1. Rask beslutningstaking: Anvendt AI gjør det mulig for teknologi å gjøre menneskelige vurderinger for å redusere feil og forutsi resultater, oppnå ende-til-ende prosessautomatisering og forbedre økosystemer for smarte enheter. 
  2. Datamulighet med et menneskelig preg: Anvendt AI bygger bro over gapet mellom digitale og fysiske verdener, mens vi prøver å begrense effekten av modellfeil, sosial etikk og menneskelig partiskhet i prosessen.
  3. Effektivitet: Anvendt AI forbedrer effektiviteten og gjennomstrømmingen, og sparer tid og penger.
  4. Automatisering: Anvendt AI frigjør ansatte fra manuelle prosesser ved å øke automatiseringen.
  5. Økt inntekt: Anvendt AI øker lønnsomheten ved å identifisere og hjelpe til med å løse komplekse forretningsproblemer gjennom maskinlæring og adaptive evner.

Tilbake til

Ordliste