carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

AI-analyse

Hva er AI-analyse? 

AI-analyse er et produkt av automatisering av dataanalyse — en tradisjonelt tidkrevende og ressurskrevende oppgave — ved å bruke kraften i dagens kunstige intelligens- og maskinlæringsteknologier. I tillegg til strukturerte datakilder, er AI i økende grad i stand til å analysere ustrukturerte data, ved hjelp av AI-analyseverktøy som naturlig språkbehandling (NLP), transkripsjon av taleanalyse og datasyn for bilde- og videoanalyse.

Hva er forretningsfordelene ved AI-analyse?

AI-systemers evne til å analysere data autonomt har flere forretningsfordeler. Den viktigste blant dem er å redusere kostnadene ved å ansette dataforskere og andre høyt betalte og profesjonelle analytikere i et marked hvor disse er en begrenset ressurs. Andre fordeler med å bruke AI i analyse inkluderer:

  • Risikostyring. AI-analyse kan forbedre effektiviteten av risikostyringsmodeller og skape smartere strategier.
  • Innovative produkter. AI-analyseverktøy utfører big data-analyser som kan sende oppdateringer til eksisterende produkter og skape nye. 
  • Turboladet supply chain/leveransekjede. Ledere i leveransekjeden anerkjenner AI i analyser som en forstyrrer som gir dem muligheten til å bruke datadrevet kunnskap for å løse tidligere uløselige utfordringer.
  • Kundedeltakelse. Bruk AI-analyseverktøy for å finne ut hva kundene leter etter — signer dem, behold dem og dyrk lojaliteten.
  • Vellykkede markedsføringskampanjer. Sett opp fokuserte og målrettede kampanjer med AI-analyse fra nåværende kundekjøp.

Tilbake til

Ordliste