Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Evolutionär algoritm

Vad är en evolutionär algoritm?

En evolutionär algoritm är en evolutionär AI-baserad datorapplikation som löser problem genom att använda processer som efterliknar beteendet hos levande ting. Som sådan använder den mekanismer som vanligtvis är associerade med biologisk utveckling, såsom reproduktion, mutation och rekombination.

Evolutionära algoritmer fungerar i en darwinistisk-liknande naturlig urvalsprocess; de svagaste lösningarna elimineras medan starkare, mer livskraftiga alternativ bibehålls och utvärderas i nästa utveckling - med målet att nå optimala åtgärder för att uppnå de önskade resultaten.

Vad är affärsnyttan med evolutionära algoritmer?

Flera affärsfördelar är associerade med evolutionära algoritmer, inklusive:

  • Ökad flexibilitet. Evolutionära algoritmkoncept kan modifieras och anpassas för att lösa de mest komplexa problem som människor står inför och uppfylla målen.
  • Bättre optimering. Den stora ”befolkningen” av alla möjliga lösningar beaktas. Detta innebär att algoritmen inte är begränsad till en viss lösning.
  • Obegränsade lösningar. Till skillnad från klassiska metoder som presenterar och försöker upprätthålla en enda bästa lösning, inkluderar och kan evolutionära algoritmer presentera flera potentiella lösningar på ett problem.
Evolutionär algoritm - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista