carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Evolutionär algoritm

Vad är en evolutionär algoritm?

En evolutionär algoritm är en evolutionär AI-baserad datorapplikation som löser problem genom att använda processer som efterliknar beteendet hos levande ting. Som sådan använder den mekanismer som vanligtvis är associerade med biologisk utveckling, såsom reproduktion, mutation och rekombination.

Evolutionära algoritmer fungerar i en darwinistisk-liknande naturlig urvalsprocess: de svagaste lösningarna elimineras medan de starkare, livskraftigare alternativen bevaras och utvärderas i nästa utvecklingsfas - med målet att komma fram till de optimala åtgärderna för att uppnå de önskade resultaten.

Vad är affärsnyttan med evolutionära algoritmer?

Flera fördelar är associerade med evolutionära algoritmer, såsom:

  • Ökad flexibilitet. Evolutionära algoritmkoncept kan modifieras och anpassas för att lösa de mest komplexa problem som människor står inför och uppfylla målen.
  • Bättre optimering. Den stora ”befolkningen” av alla möjliga lösningar beaktas. Detta innebär att algoritmen inte är begränsad till en viss lösning.
  • Obegränsade lösningar. Till skillnad från klassiska metoder som presenterar och försöker upprätthålla en enda lösning som den bästa, så inkluderar och presenterar evolutionära algoritmer flera potentiella lösningar på ett problem.

TILLBAKA TILL

ORDLISTA

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you