Skip to main content Skip to footer
Bolagsstyrning

Vårt ledarskap

Cognizants seniora globala ledningsgrupp tillför organisationen gedigen branscherfarenhet och upprätthåller ett starkt etiskt klimat. Vår oberoende, mångsidiga och erfarna styrelse ger övergripande tillsyn.

Bolagsstyrningsdokument

Styrelsekommitténs stadgar

Regelefterlevnad och andra företagspolicyer

Definiera vad Cognizant står för, hur vi beter oss – vår guide för att göra det etiska valet varje dag.

Detta dokument anger eventuella undantag, som har beviljats av vår styrelse, för vår etiska kod.

På Cognizant förpliktar vi oss att bedriva affärsverksamhet enligt etiskt kod och följa alla antikorruptionslagar som företaget kan omfattas av.

Det här dokumentet innehåller information om Cognizants rapporteringssystem med vilket medarbetare och tredje part – konfidentiellt och anonymt – kan rapportera misstänkta juridiska och etiska problem.

Cognizant förväntar sig att samtliga våra leverantörer uppfyller uppförandekoden och uppmanar till att liknande regelverk bör tillämpas inom den egna verksamheten, vilket även omfattar underleverantörer.