carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

INTRESSENTERS ENGAGEMANG

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning


Regelefterlevnad och andra företagspolicyer

Etisk kod

Definiera vad Cognizant står för, hur vi beter oss – vår guide för att göra det etiska valet varje dag.

Undantag

Detta dokument anger eventuella undantag, som har beviljats av vår styrelse, för vår etiska kod.

Antikorruptionspolicy

På Cognizant har vi åtagit oss att göra affärer etiskt och följa alla antikorruptionslagar som kan gälla för företaget.

Policy för visselblåsare och skydd mot repressalier

Det här dokumentet innehåller information om Cognizants rapporteringssystem med vilket medarbetare och tredje part – konfidentiellt och anonymt – kan rapportera misstänkta juridiska och etiska problem.

Uppförandenormer för leverantörer

Ta första steget

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you