carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

DEN UPPKOPPLADE BILEN

Snabb uppkopplad mobilitet

Snabb uppkopplad mobilitet

Den vinnande formeln med Marek Reichman

Ett exklusivt samtal med Aston Martins Chief Creative Officer om hur Cognizants innovationer inom AI, moln, IoT och digital utveckling kommer att hjälpa Aston Martin Cognizant F1™-teamet att tjäna kritiska millisekunder under varvtiderna.

Visa video

Smartare appar för smartare bilar

När uppkopplade bilar förfinas ytterligare – med sensorer, internet och smarta mobiler som skapar en personaliserad körupplevelse – ger Cognizant tillverkare av originaldelar och mobiloperatörer en svit med mobilappar och ett digitalt ramverk för att använda telematikdata inom design, tillverkning och fordonsparkshantering.

RESULTATINRIKTAD
Uppkopplad fordonsplattform som förbättrar fordonsparkens drifttid

En ledande tillverkare av kommersiella fordon ökade drifttiden för fordonsparken, påskyndade reparationer och förbättrade kundservicen.

Läs mer

Våra funktioner

 • Produktarkitektur

  Fortsatta framsteg inom mobil kommunikation erbjuder ledande fordonstillverkare ett av de bästa sätten att identifiera förbisedda nischmarknader och att differentiera sina produkter från konkurrenterna. Genom att anamma nya möjligheter som erbjuds av den mobila tekniken, så använder dessa företag den senaste digitala utvecklingen för att skapa innovativa produkter och tjänster, som förändrar marknaderna till deras fördel.

  Nyckeln till framgång är att utveckla och implementera en flexibel produktarkitektur som snabbt levererar mervärde och anpassar sig till förändringar. Cognizant designar och bygger produktarkitekturer som baseras på den agila metoden enligt bästa praxis, iterativ utveckling och DevOps. Vi hjälper dig att övergå till marknadslanseringar som sker på några månader, och ännu snabbare driftsättning med gott resultat.

 • DevOps-processer

  DevOps handlar om att övervaka alla faser av produktutvecklingens livscykel, från konceptualisering till design, utveckling, driftsättning, testning och lansering. På Cognizant hjälper vi fordonstillverkare att utnyttja molnet och molnverktygen för att optimera DevOps-processen. Våra DevOps-processer kortar ner dina lanseringstider med spårbarhet och kvalitetssäkring i varje steg av leveranspipelinen. Vi följer de bästa metoderna, såsom att:

  • Prioritera arbetskultur genom att anamma standardisering och förbättra samarbetsflöden
  • Integrera DevOps-verktyg i samtliga domäner genom att implementera lösningar som fungerar på olika avdelningar
  • Implementera DevOps-automatisering till fullo i alla utvecklings-, testnings- och provisioneringssteg, så att personalen kan fokusera på mer kritiska uppgifter
  • Minska komplexiteten genom lean-metoder som fokuserar på att hålla nere på antalet verktyg, team, möten och sprintar
 • Rapid prototyping & UX

  Att utveckla och testa prototyper i snabb takt är ett av de bästa sätten för produktingenjörer att prova nya koncept, få återkoppling från användare och göra förbättringar tills de har fått allting helt rätt.

  På Cognizant säkerställer vi fullständig anpassning mellan dina IT-system och produkter. Vi etablerar en digital grundstruktur som driver modern applikationsutveckling med standardiserade, återanvändbara och operativa processer. Med hjälp av digital teknik och molnet hjälper vår rapid prototyping och UX-lösningar dig att leverera prototyper på endast två månader i enlighet med dina stilguider och ditt varumärke.

 • Mjukvaruutveckling, testning och integrering

  Vi använder de rätta verktygen för din produkt med öppen källkod och branschledande plattformar för att leverera underhållsbar och skalbar mjukvara. Tillsammans levererar vi prototyper varje vecka för att säkerställa fullständig anpassning mellan dig och din produkt, vilket säkerställer att prototyper kan omvandlas till responsiva användarupplevelser som är i linje med dina stilguider och ditt varumärke.

  Våra ramverk och metoder för testning använder samtidigt ramverk och lösningar för automatisering för att garantera svårslagen produktkvalitet.

 • Hantering av infrastrukturen

  Cognizant hjälper tillverkare av originaldelar att förbereda sig för den digitala eran med infrastrukturtjänster som förändrar företagets ansikte utåt. Våra moln- och infrastrukturtjänster håller ditt företag alltid redo, ökar medarbetarnas produktivitet, integrerar dina avdelningar och funktioner, samt framtidssäkrar din verksamhet. Vi erbjuder utmärkt prestanda och driftkontinuitet utan investeringar i dyra systemhanteringsverktyg. Fokusområdena består av:

  • Hybridmoln
  • Digitala arbetsplatstjänster
  • Edge-tjänster 
  • Hantering av företagstjänster
 • Konsulttjänster & utbildning

  För de tillverkare av originaldelar som vill vara ledande på dagens globala fordonsmarknad, så är digitalisering på arbetsplatsen nyckeln till att underlätta samarbete, leverera innovativare produkter och skapa en robustare försörjningskedja. Men är det lättare sagt än gjort. Att minska kompetensklyftan, omskola den befintliga personalstyrkan och bygga en datadriven kultur är alla grundläggande faktorer för transformation av arbetskraften. För att nå dit, så börjar man med en grundlig granskning av ditt företags konkurrenskraft och affärsinitiativ.

  Våra konsult- och utbildningstjänster finns här för att hjälpa dig. Dessa levereras av våra IT- och fordonsindustriexperter, som har ett holistiskt synsätt på verksamheten och använder sig av ett kvantifierbart affärscentrerat tillvägagångssätt. Detta ger ett sammanhang för att förnya kärnprocesser och de organisatoriska och kulturella modeller som behövs genom hela värdekedjan. På så sätt hjälper vi dig också att uppfylla branschspecifika standarder, såsom ISO 26262, genom support och utbildning på distans eller på plats.

BUSINESS INTELLIGENCE

Nypublicerade insikter

RAPPORTER
Skapa det moderna tillverkningsföretaget efter pandemin

För att ligga i framkant inom branschen under den långvariga pandemin, så måste tillverkningsindustrin ta ett helhetsgrepp, stärka motståndskraften och demokratisera tillgången till applikationer och data.

RAPPORTER
10 principer för moderniseringen av applikationer som förhöjer den digitala resan

Så här kan företag omarbeta äldre program för att möta kundernas höga förväntningar på digitala upplevelser och service.

RAPPORTER
Bli mjukvarucentrerad efter pandemin

Att skapa nya innovationer efter pandemin innebär olika utmaningar - från kundernas nya beteenden till utvecklingsteam som jobbar hemifrån.

PRESSRUM

I nyhetsflödet

Check us out

Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Cognizant.

FORDON

Ledningen

Aditya Pathak

AVP and SBU Leader, Automotive

Ta första steget

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.