Skip to main content Skip to footer

Smartare appar för smartare bilar

När uppkopplade bilar förfinas ytterligare – med sensorer, internet och smarta mobiler som skapar en personaliserad körupplevelse – ger Cognizant tillverkare av originaldelar och mobiloperatörer en svit med mobilappar och ett digitalt ramverk för att nyttja telematikdata inom design, tillverkning och fordonsparkshantering.

Våra funktioner

Fortsatta framsteg inom mobil kommunikation erbjuder framstående fordonstillverkare ett av de bästa sätten att identifiera förbisedda nischmarknader och att differentiera sina produkter från konkurrenterna. Genom att anamma nya möjligheter som erbjuds av mobil teknik använder dessa företag den senaste digitala utvecklingen för att skapa innovativa produkter och tjänster, som förändrar marknaderna till deras fördel.

Nyckeln till framgång är att utveckla och implementera en flexibel produktarkitektur som levererar snabbt värde och raskt anpassar sig till förändringar. Cognizant designar och bygger produktarkitekturer baserade på agil metod enligt bästa praxis, iterativ utveckling och DevOps. Vi hjälper dig att övergå till marknadslanseringar som sker inom några månader, och ännu snabbare driftsättning av successiva leveranser (releases).

DevOps handlar om att övervaka alla faser av produktutvecklingens livscykel, från konceptualisering till design, utveckling, driftsättning, testning och leverans (release). På Cognizant hjälper vi biltillverkare att utnyttja molnet och molnverktygen för att optimera DevOps-processen. Våra DevOps-processer förkortar din lanseringstid med spårbarhet och kvalitetssäkring i varje steg av leveranspipelinen. Vi använder oss av de bästa metoderna, såsom:

  • Prioritera arbetskultur genom att anamma standardisering och förbättra samarbetsflöden
  • Integrera DevOps-verktyg i flera domäner genom att anamma lösningar som fungerar på olika avdelningar
  • Omfamna DevOps-automatisering till fullo i alla utvecklings-, test- och provisioneringssteg, så att människor kan fokusera på mer kritiska uppgifter
  • Minska komplexiteten genom Lean-metoder som fokuserar på att hålla allt till en minimal nivå, såsom verktyg, team, möten och sprintar

Att utveckla och testa prototyper i snabb takt är ett av de bästa sätten för produktutvecklare att prova nya koncept, få återkoppling från användare och göra förbättringar tills de har fått allting helt rätt.

På Cognizant säkerställer vi fullständig anpassning mellan dina IT-system och produkter. Vi etablerar en digital grundstruktur som driver modern applikationsutveckling med standardiserade, återanvändbara och operativa processer. Med hjälp av digital teknik och molnet hjälper våra snabba prototyper och UX-lösningar dig att leverera prototyper på bara två månader, som är i linje med dina stilguider och ditt varumärke.

Vi använder de rätta verktygen för din produkt, med öppen källkod och branschledande plattformar för att leverera underhållsbar och skalbar mjukvara. Tillsammans levererar vi prototyper varje vecka för att säkerställa fullständig anpassning mellan dig och din produkt, vilket säkerställer att prototyper kan omvandlas till responsiva användarupplevelser, som är i linje med dina stilguider och ditt varumärke.

Våra testningsramverk och -metoder använder parallellt automatiseringsramverk och -lösningar för att säkerställa svårslagen produktkvalitet.

Cognizant hjälper tillverkare av originaldelar att förbereda sig för den digitala eran med infrastrukturtjänster som förändrar företagets ansikte utåt. Våra moln- och infrastrukturtjänster håller ditt företag alltid redo, ökar medarbetarnas produktivitet, integrerar dina avdelningar och funktioner och framtidssäkrar din verksamhet. Vi erbjuder utmärkt prestanda och driftkontinuitet utan investeringar i dyra systemhanteringsverktyg. Fokusområdena innefattar:

  • Hybridmoln
  • Tjänster för den digitala arbetsplatsen
  • Edge-tjänster
  • Hantering av företagstjänster

För tillverkare av originaldelar som vill frodas på dagens globala fordonsmarknad är digital aktivering av personalstyrkan nyckeln till att underlätta samarbete, leverera mer innovativa produkter och skapa en mer stabil försörjningskedja. Men det är lättare sagt än gjort. Att minska kompetensklyftan, omskola den befintliga personalstyrkan och bygga en datadriven kultur är grundläggande för transformation av arbetskraften. Resan dit inleds med en grundlig granskning av ditt företags konkurrenskraft och affärsinitiativ.

Våra konsult- och utbildningstjänster finns här för att hjälpa dig. Våra IT- och fordonsindustriexperter har en holistisk syn på verksamheter och använder sig av ett kvantifierbart, affärscentrerat tillvägagångssätt. Detta ger ett sammanhang för att förnya kärnprocesser och organisatoriska och kulturella modeller som behövs genom hela värdekedjan. På så sätt hjälper vi dig också att uppfylla branschspecifika standarder, såsom ISO 26262, genom support och utbildning på distans eller på plats.

BUSINESS INTELLIGENCE

Nypublicerade insikter

RAPPORTER

Skapa det moderna tillverkningsföretaget efter pandemin

För att kunna ta sig framåt i branschen under den långvariga pandemin måste tillverkningsindustrin ta ett helhetsgrepp, stärka motståndskraften och demokratisera tillgången till program och data.

RAPPORTER

10 principer för modernisering av applikationer som förhöjer den digitala resan

Så här kan företag omarbeta äldre program för att möta kundernas höga förväntningar på digitala upplevelser och service.

kvinna som tittar på digitala diagram

RAPPORTER

Bli mjukvarucentrerad efter pandemin

Att skapa nya innovationer efter pandemin innebär olika utmaningar - från kundernas nya beteenden till utvecklingsteam som jobbar hemifrån.

bli mjukvarucentrerad
PRESSRUM

I nyhetsflödet

Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Cognizant.

FORDONSFÖRVALTNING

Ledningen

Mardin Crisby

Client Partner - Product & Resources

Shishir Athrey

Sales Director - Product & Resources

Få svar på dina frågor

Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor.