Skip to main content Skip to footer

Smartare appar för smartare bilar

Allt eftersom uppkopplade bilar utvecklas och förfinas — med sensorer, internet och smarta mobiler, som skapar en personaliserad körupplevelse —  förser Cognizant leverantörer av originalutrustning (OEM) och mobiloperatörer med en svit av mobilappar och ett digitalt ramverk för att användandet av telematikdata inom design, tillverkning och fordonsparkshantering.
 
KUNDEXEMPEL
Uppkopplad fordonsplattform som förbättrar fordonsparkens drifttid

En ledande tillverkare av kommersiella fordon, även nyttofordon, ökade drifttiden för fordonsparken, påskyndade reparationer och förbättrade kundservicen.

Förarhytt på en lastbil i rörelse

Våra funktioner

Fortsatta framsteg inom mobil kommunikation medför att framstående biltillverkare på bästa sätt kan identifiera förbisedda nischmarknader och särskilja sina produkter från konkurrenterna. Genom att tillvarata nya möjligheter som den mobila tekniken skapar, så kan dessa företag nyttja den senaste digitala tekniken för att skapa innovativa produkter och tjänster, som vänder marknaden till deras fördel.

Nyckeln till framgång är att utveckla och implementera en flexibel produktarkitektur, som levererar snabbt värde och raskt anpassar sig till förändringar. Cognizant designar och bygger produktarkitekturer, som bygger på agil metod enligt bästa praxis, iterativ utveckling och DevOps. Vi hjälper dig att övergå till marknadslanseringar som sker på bara några månader, och ännu snabbare driftsättning för de lanseringar som sker stegvis.

DevOps handlar om att övervaka alla faser av produktutvecklingens livscykel, från framställning till design, utveckling, driftsättning, testning och lansering. På Cognizant hjälper vi fordonstillverkare att utnyttja molnet och molnverktygen för att optimera DevOps-processen. Våra DevOps-processer kortar ner dina lanseringstider med spårbarhet och kvalitetssäkring i varje steg i leveranspipelinen. Här följer några av våra bästa metoder:

  • Prioritera arbetskulturen genom att anamma standardisering och förbättra samarbetsflöden
  • Integrera DevOps-verktyg över flera domäner genom att implementera lösningar som fungerar på olika avdelningar
  • Implementera DevOps-automatisering till fullo i alla utvecklings-, test- och provisioneringssteg, så att personalen kan fokusera på mer kritiska arbetsuppgifter
  • Minska komplexiteten genom lean-metoder som fokuserar på att hålla allt på ett miniminivå, vilket innefattar verktyg, team, möten och sprints

Att utveckla och testa prototyper i snabb takt är ett av de bästa sätten för produktingenjörer att prova nya koncept, få återkoppling från användare och göra förbättringar tills de har fått allting helt rätt.

På Cognizant säkerställer vi fullständig anpassning mellan dina IT-system och produkter. Vi etablerar en digital grundstruktur, som driver modern applikationsutveckling med standardiserade, återanvändbara och operativa processer. Genom digital teknik och molnet hjälper våra snabba prototyper (rapid prototyping) och UX-lösningar (användareupplevelse) dig att leverera prototyper på endast två månader, som passar dina stilguider och ditt varumärke.

Vi använder de rätta verktygen för din produkt, lösningar med öppen källkod och branschledande plattformar för att leverera underhållbar och skalbar mjukvara. Tillsammans levererar vi prototyper varje vecka för att säkerställa fullständig anpassning mellan dig och din produkt, vilket säkerställer att prototyper kan omvandlas till responsiva användarupplevelser som är i linje med dina stilguider och ditt varumärke.

Samtidigt som våra testningsramverk och metoder använder  ramverk och lösningar för automatisering för att säkerställa svårslagen produktkvalitet.

Cognizant hjälper tillverkare av originaldelar att förbereda sig för den digitala eran med infrastrukturtjänster som förändrar företagets yttre. Våra moln- och infrastrukturtjänster gör att ditt företag har ständig beredskap, ökar medarbetarnas produktivitet, integrerar dina avdelningar och funktioner, samt framtidssäkrar din verksamhet. Vi erbjuder utmärkt prestanda och kontinuitet i driften, utan att behöva investera i dyra systemhanteringsverktyg. Fokusområdena omfattar:

  • Hybridmoln
  • Tjänster för den digitala arbetsplatsen
  • Edge-tjänster
  • Hantering av företagstjänster

För tillverkare av originaldelar som vill blomstra på dagens globala fordonsmarknad, så är digitalisering inom personalstyrkan avgörande för att underlätta samarbete, leverera innovativare produkter och skapa en robustare försörjningskedja. Men det är lättare sagt än gjort. Att minska kunskapsklyftan, omskola den befintliga arbetskraften och bygga en datadriven kultur är grundläggande för transformation av arbetskraften. För att nå dit inleder man med en grundlig undersökning av ditt företags konkurrenskraft och affärsinitiativ.

Våra konsult- och utbildningstjänster finns tillgängliga här för dig. Med hjälp av våra IT- och fordonsindustriexperter, tillämpar vi ett holistiskt synsätt på verksamheten genom en kvantifierbar, affärscentrerad metod. Detta ger ett sammanhang för att omforma kärnprocesser och organisatoriska och kulturella modeller, som behövs genom hela värdekedjan. På så sätt hjälper vi dig också att uppfylla branschspecifika standarder, såsom ISO 26262, genom support och utbildning på distans eller på plats.

BUSINESS INTELLIGENCE

Nypublicerade insikter

RAPPORTER

Skapa det moderna tillverkningsföretaget i världen efter pandemin

För att kunna ta sig framåt i branschen efter den långvariga pandemin måste tillverkningsindustrin ta ett helhetsgrepp, stärka motståndskraften och demokratisera tillgången till applikationer och data.

RAPPORTER

10 principer för modernisering av applikationer som förhöjer den digitala resan

Så här kan företag granska äldre applikationer för att möta kundernas höga förväntningar på digitala upplevelser och service.

kvinna som tittar på digitala diagram

RAPPORTER

Bli mjukvarucentrerad i världen efter pandemin

Att skapa nya innovationer efter pandemin innebär nya utmaningar - från förändrade kundbeteenden till utvecklingsteam som jobbar hemifrån.

bli mjukvarucentrerad
PRESSRUM

I nyhetsflödet

Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Cognizant.

LEDNINGEN - FORDON

Ledningen

Aditya Pathak

AVP and SBU Leader, Automotive

Få svar på dina frågor

Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor .