Skip to main content Skip to footer
Artificiell intelligens

När en möjlighet eller ett hot uppstår måste företag agera omedelbart och beslutsamt för att säkerställa framgång. En modern, AI-klar datastrategi kan driva intelligent beslutsfattande och avslöja vad som hände och varför, så att du kan blicka framåt och får effektiva förslag för hur du kan gå vidare. Det är kraften i vårt "intuition engineered", som drivs av de senaste AI-funktionerna.

70 %


minskning av manuella insatser genom maskininlärning.

Lösningar

Är dina data redo för nästa nivå?

Din verksamhet har byggt upp data under månader, år eller till och med årtionden. Nu när nya digitala kontaktspunkter ständigt uppstår, så drunknar företag i handlingsbar information. Ta reda på hur du kan använda den här informationen, för att få svar och insikter, som kan hjälpa ditt företag att förutsäga och agera.

Snabba på kritiskt beslutsfattande

Ledare börjar med att komma till insikt om vad de vill utföra. Detta sker sedan genom att de förstår vad som händer, varför det hände och vad som ska hända härnäst, så att de kan avgöra de viktiga steg som gäller härnäst för att optimera affärsresultatet.

Gör dig redo för den stora förändringen

Se hur Evolutionary AI™ hjälper ledare att snabbt inse vad som händer, varför det hände och reagera proaktivt för att ligga steget före. Evolutionär AI förstärker beslutsfattandet, identifierar problem och upptäcker möjligheter. Välj mellan flera strategier när du överväger tillgängliga resurser och de bästa sätten för hur du ska uppnå maximala resultat.

Koppla samman affärsresultat med teknik

Få det strategiska perspektivet från vårt konsultteam för att lösa dina mest komplexa affärsproblem, när som helst under din digitala transformation. Vi skapar datastrategier, som driver konkreta affärsresultat och tar fram färdplaner som ger konkurrensfördelar. Cognizants konsulttjänster kan hjälpa dig att skapa en faktabaserad, datadriven kultur, vilken i sig är helt avgörande för dagens högpresterande företag. Vårt kompletta utbud av lösningar och samarbetspartner gör att vi kan eliminera luckor och hinder, samtidigt som vi uppfyller behoven hos alla intressenter i din värdekedja. 

Funktioner: Intelligens tar många olika former

carousel starts

Få svar på dina frågor

Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor .