Skip to main content Skip to footer

Företagstillväxt kräver bättre beslutsfattande. Ett tillförlitligt beslutsunderlag gör att du kan bemästra dynamiska marknader och förutse förändringar - som på intuition.

Cognizant® Neuro AI: Påskynda ansvarsfull AI

Genom att tillföra kraften i generativ AI med mänsklig intuition och expertis, så sätter vår skalbara och flexibla helhetsplattform igång AI-implementeringen, för att öka kostnadseffektiviteten och generera intäkter.

null
carousel starts

Fallstudier

Vi samarbetar med våra kunder för att implementera lösningar för deras mest angelägna utmaningar, oavsett var du befinner dig på din resa inom data och AI, så möter vi dig där.

MEDIA OCH UNDERHÅLLNING

Utvecklar Aston Martin F1 till att agera på intuition

MEDIA OCH UNDERHÅLLNING

Utvecklar Aston Martin F1 till att agera på intuition

för att driftsätta intelligens och driva intelligent beslutsfattande.

Läs mer

ALLMÄNNYTTIGA TJÄNSTER

Uniper snabbar på beslutsfattandet

ALLMÄNNYTTIGA TJÄNSTER

Uniper snabbar på beslutsfattandet

med hjälp av intuitiv data discovery - upptäckt av mönster i stora datamängder.

Läs mer

Lösningar

Lösningar för det moderna företaget

Var du än befinner dig på resan — från att samla de otaliga datapunkterna till att bygga sofistikerade AI-modeller — så kommer Cognizant att möta dig där. Med våra erbjudanden kommer du att utnyttja kraften i data och AI, för att driva snabbare, prediktivt och proaktivt beslutsfattande, samtidigt som du utbildar verksamheten på vägen.

Ingå samarbete med en marknadsledande partner inom ansvarsfull generativ AI och få den intuitiva tekniken, som hjälper dig att samarbeta, skapa innovationer och få de resultat du behöver för att framtidssäkra ditt företag.

Bygg en moderniserad dataarkitektur för att möta kraven på digital transformation, innovation och skalbarhet. Förbered, optimera och hantera datatillgångar på ett säkert, effektivt och kostnadseffektivt sätt.

Ge drivkraft åt snabba, exakta och faktabaserade beslut från kontextuella och hyperpersonaliserade data för att få faktiska affärsresultat. Cognizant tar Business Intelligence (BI) bortom nyckeltal och instrumentpaneler till en värld av resultatinriktade beslut genom att koppla data till AI-förstärkt BI.

Låt AI utgöra grunden för ditt företag genom att automatisera dagliga arbetsuppgifter och möjliggöra ett snabbt, välgrundat beslutsfattande.

Cognizant sätter AI i drift för att på ett tillförlitligt sätt leverera effektivitet, innovation och snabbrörlighet.

Oavsett på vilken nivå du befinner dig för datamognad, så anpassar vi datastrategin till dina affärsresultat för att transformera din verksamhet.

Cognizants datastrategi möjliggör samexistens mellan datans innovation och förnyelse, samtidigt som man minskar risken och begränsar inverkan på kunderna, samt ökar affärsvärdet. 

Våra partnersamarbeten

Vi bildar strategiska partnersamarbeten med världsledande företag, så att vi kan utöka vårt utbud av tjänster och leverera heltäckande lösningar till kunderna. Våra drygt 85 strategiska samarbeten med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina utmaningar inom IT och affärsverksamhet.

BUSINESS INTELLIGENCE

Nya insikter

Så kommer generativ AI att förändra datateknik för alltid

Även om datateknik är avgörande för AI, så påverkar framstegen inom AI också datatekniken på olika sätt.

datateknik
Kom igång med AI

Ta AI-hajpen ett steg längre till verkliga AI-projekt med hjälp av beprövad mjukvaruutveckling och bästa praxis för datahantering.

digital anläggning i olika tillväxtstadier
Ge inte upp hoppet om AI - tillämpa MLOps istället

Företag gör sina AI-projekt skalbara och realiserar värdet för AI genom automatiserade och standardiserade processer av MLOps (DevOps med maskininlärning).

digital mikrochip

Utforska fler tjänster

Läs mer om andra tjänster som kan förbättra användningen av data och AI i ditt företag:

Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling

Kvalitetsteknik och kvalitetssäkring (QEA) hänvisar till en helhetssyn på ett ekosystem för att uppnå och upprätthålla kvaliteten på processer, applikationer och system inom ett företag. Förenkla och modernisera, förbättra kundupplevelsen (CX), och påskynda affärs- och teknikförändringar med QEA.

Flerfärgad digital pil som pekar åt höger
Hållbarhet

Cognizants rådgivningstjänster och lösningar hjälper företag att förvalta vår planet väl, minska sitt klimatavtryck och förvandla hållbarhetsåtgärder till uppnåbara milstolpar.

Skyskrapor med glasväggar som reflekterar träden runt omkring
Security

Cognizants heltäckande säkerhetslösningar kombinerar djup domän- och branschexpertis med ett framtidsfokuserat tillvägagångssätt, som eliminerar blinda fläckar och ger företag självförtroendet till att vara djärva, bli snabbrörligare och lyckas.

I ett serverrum, två kvinnliga medarbetare som pratar och längre bort bakom dem står två manliga medarbetare som tittar på servrarna
Konsulttjänster

Våra konsulter förbättrar insikter och erfarenheter, som hjälper kunder att lägga upp strategier, förena arkitekturen för affärsverksamhet och teknik, generera tillväxt och möjliggöra konkurrensfördelar.

En grupp människor i ett möte

Ledningen

Awtar Singh Flora

AI & Analytics - Practice Leader, Nordics

Få svar på dina frågor

Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor .