carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Frigör datavärdet med AI

Frigör datavärdet med AI

En Everest Group PEAK Matrix AI Leader 2022

Cognizant är känt för att modernisera dataplattformar, som hjälper företag att uppnå konkreta AI-resultat.

Läs rapporten Läs rapporten

När en möjlighet eller ett hot uppstår måste företag agera omedelbart och beslutsamt för att säkerställa framgång. En modern, AI-klar datastrategi kan driva intelligent beslutsfattande och avslöja vad som hände och varför, så att du kan blicka framåt och få livskraftiga alternativ för att gå vidare. Det är kraften i vårt s.k. "intuition engineered", som drivs av de senaste AI-funktionerna.

Lösningar

 • Datamodernisering

  Är dina data redo att levereras?

  Din verksamhet har byggt upp data under månader, år eller till och med årtionden. Nu när nya digitala kontaktspunkter ständigt uppstår, så drunknar företag i handlingsbar information. Ta reda på hur du kan använda den här informationen, för att få svar och insikter som kan hjälpa ditt företag att förutsäga och agera. Läs mer
 • intelligent beslutsfattande

  Snabba på kritiskt beslutsfattande

  Företagsledare börjar med att gå till botten med vad de vill göra. Sedan gör de det genom att förstå vad som händer, varför det hände och vad som ska hända härnäst, så att de kan avgöra nästa viktiga steg för att optimera affärsresultatet. Läs mer
 • Det AI-drivna företaget

  Gör dig redo för den stora förändringen

  Se hur Evolutionary AI™ hjälper ledare att snabbt förstå vad som händer, varför det hände och reagera proaktivt för att ligga steget före. Evolutionär AI förstärker beslutsfattandet, identifierar problem och upptäcker möjligheter. Välj mellan flera strategier när du överväger tillgängliga resurser och de bästa sätten att gå vidare för maximala resultat. Spela upp video
 • Konsulttjänster

  Koppla samman affärsresultat med teknik

  Få det strategiska perspektivet från vårt konsultteam för att lösa dina mest komplexa affärsproblem, när som helst under din digitala transformation. Vi kan skapa datastrategier som driver konkreta affärsresultat och bygga färdplaner som ger konkurrensfördelar. Cognizants konsulttjänster kan hjälpa dig att skapa en faktabaserad, datadriven kultur, vilken är så viktigt i dagens högpresterande företag. Vårt kompletta utbud över lösningar och samarbetspartner gör att vi kan eliminera luckor och hinder, samtidigt som vi uppfyller behoven hos alla intressenter i din värdekedja. 
  Läs mer

Uppumpad prestanda med digital kraft

Spela upp video

Ta första steget

Vi hjälper våra kunder genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men med dagens nya tekniska funktioner kan vi göra det.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you