Skip to main content Skip to footer
Moderna verksamheter

Gör ditt företag till ett modernt företag. Vårt månatliga nyhetsbrev ger insikter som hjälper ditt företag att agera som på intuition.

Är ditt företag redo för allt?

Om det är något som dagens företag kan räkna med, så är det ovisshet. Från försörjningskedjan och klimatinstabilitet till global hälsokris och talangbrist – de prioriteringar du fokuserar på nu kommer att avgöra hur du hanterar det som sker härnäst.

För framtidsklara verksamheter innebär detta en möjlighet att förnya grundläggande element – teknik, talang, ESG (samhällsansvar) – för att ligga steget före de växande förväntningarna och konkurrenterna. Alltid.

Ta reda på hur ledare som du förbereder sig för morgondagens utmaningar i Ready for Anything: What It Means to Be a Modern Business,  som innehåller våra perspektiv på forskning, och utförts av Economist Impact med stöd av Cognizant.

Redo för allt | Vad det innebär att vara ett modernt företag
Flera prioriteringar belyser utmaningens storlek och omfattning

Nu är det dags att lägga grunden för långsiktig framgång. Utmaningen för ledare är var de ska fokusera för att göra de förändringar och den transformation som behövs, för att bli redo för framtiden.

THE FUTURE-READY BUSINESS BENCHMARK

Hur rankas ditt företag?

Future-Ready Business Benchmark, som utvecklats av Economist Impact med stöd av Cognizant, undersökte 2 000 ledare med fokus på fyra områden: företagets grundstruktur, teknik och innovation, talang och ESG (miljö, samhälle och styrelseskick). Ta kontakt med oss och bli guidad genom en 10 minuter lång undersökning, som avslöjar din personliga rankning och ger dig handlingsbara insikter om hur du förbereda ditt företag för framtiden.

Prioritera, fokusera och skapa en framgångsepok

Omstrukturera kärnelementen i din verksamhet, så att de är självbärande och sammanlänkande genom teknik, talang och ESG (samhällsansvar).

MODERNA DRIFTMODELLER

Ta vara på möjligheter för framtidssäkra företag

Verksamheten upplever ett identitetsskifte från backoffice-hantering av rutinuppgifter till en strategisk källa till innovation och konkurrensfördelar. Företag har upptäckt att det enda sättet att anamma det nya är att se till att processerna är skapade för enkelhet, elegans och uppfinningsrikedom.

Futuristic-looking pattern

TEKNIK

Det är enkelt att införa ny teknik – men inte att skapa värde

Transformationens drivkrafter av idag – IoT, moln och AI – börjar alltmer bli ett minimikrav, vilket ger utrymme för att upptäcka nya möjligheter med ny teknik, såsom blockkedjor, kvantdatorberäkning och robotik. Dock hägrar en utmaning med att skapa värde när företag kämpar med att realisera avkastning från nya teknikinvesteringar.

light photopraphy of a woman with her arms out and swirls of light

TALANG

Personalstrategier behöver en större översyn

Medan många ser en minskande personalpool, som den viktigaste frågan för talanghantering, så är verkligheten den att företag brister med att förbereda människor för framtidens arbete. Utforska hur fokusen på teknik, utan att fullt ut investera i människorna bakom den, skapar hinder för framtida beredskap.

Man standing in front of an outlined doorway with red and blue neon lights

MILJÖ, SAMHÄLLE, STYRELSESKICK (ESG)

Minska klyftan mellan ESG-åtaganden och åtgärder

90 % av beslutsfattarna håller med om att du inte kan vara en modern verksamhet utan en sammanhängande ESG-strategi. Men det finns en enorm frånkoppling mellan faktiska planer och verkliga åtgärder - ett klyfta som måste försvinna när kunder, anställda, investerare och tillsynsmyndigheter i allt högre grad granskar ESG-framsteg och börjar hålla verksamheter mer ansvariga.

A close look at a splash of water

Nyckeln till evig relevans: Intuition.

Föreställ dig att kunna förutse förändring och agera innan dina konkurrenter gör det. Föreställ dig att tryggt fatta databaserade beslut vid den perfekta tidpunkten. Föreställ dig att alltid vara relevant för dina kunder.

Det är intuitionens kraft och löfte.

Fallstudier

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

AI driver smartare beslut och snabbare problemlösning
wavy blue and pink lines

BIOVETENSKAP

Digital teknik minskar handläggningstiden med 90 % och den manuella insatsen med 50 %
a glowing circuit board

*Disclaimer och ansvarsbegränsning

De synpunkter och åsikter som uttrycks på den här sidan är Cognizants egna, och återspeglar inte nödvändigtvis Economist Impacts uppfattning och policyer. Data som presenteras kommer från en ledarundersökning från Economist Impact med stöd av Cognizant, vilken genomfördes 2022.