Skip to main content Skip to footer
Moderna verksamheter
Framtidsanpassad är lika med att behärska AI

Utforska de fem viktiga områdena för att uppnå AI-kompetens i den här nya rapporten, som bygger på forskning i samarbete med Economist.

Är ditt företag framtidsanpassat?

Dagens företag kan alla räkna med en sak: osäkerhet. Från störningar i försörjningskedjan till globala klimat- och hälsokriser, och därifrån vidare till talangbrist — prioriteringarna du fokuserar på idag, kommer att avgöra om du verkligen är framtidsanpassad.

Men i denna utmaning finns en möjlighet till att förnya grundläggande element - teknik, talang och samhällsansvar (ESG) - som bidrar till att ditt företag kan ligga steget före nya förväntningar och konkurrenter.

Ta reda på hur ledare som du förbereder sig för morgondagens utmaningar i Redo för allt: vad det innebär att vara ett modernt företag, som innehåller våra perspektiv på forskning utförd av Economist Impact i samarbete med Cognizant.

Flera prioriteringar belyser utmaningen i att bli framtidsanpassad

Utforska vad det innebär att vara ständigt framtidsanpassad, och vad som krävs för att bygga grunden för långsiktig framgång. Få insikter från en undersökning med 2 000 ledande företagsledare om vart du ska lägga fokusen för att inse vad som behöver uträttas nu.

Prioritera, fokusera och skapa en framgångsepok

Omstrukturera kärnelementen i din verksamhet, så att de är självbärande och sammanlänkande genom teknik, talang och ESG (samhällsansvar).

MODERNA DRIFTMODELLER

Ta vara på möjligheter för framtidssäkra företag

Verksamheten upplever ett identitetsskifte från backoffice-hantering av rutinuppgifter till en strategisk källa till innovation och konkurrensfördelar. Företag har upptäckt att det enda sättet att anamma det nya är att se till att processerna är skapade för enkelhet, elegans och uppfinningsrikedom.

Futuristic-looking pattern

TEKNIK

Ny teknik är ingen garanti för värde

Dock hägrar en utmaning med att skapa värde när företag kämpar med att realisera avkastning från nya teknikinvesteringar. Transformationens drivkrafter, såsom IoT, moln och AI, börjar alltmer bli ett minimikrav, vilket ger utrymme för att upptäcka nya möjligheter med ny teknik, såsom blockkedjor, kvantdatorberäkning och robotik.

light photopraphy of a woman with her arms out and swirls of light

TALANG

Personalstrategier behöver en större översyn

Medan många ser en minskande personalpool, som den viktigaste frågan för talanghantering, så är verkligheten den att företag brister med att förbereda människor för framtidens arbete. Utforska hur fokusen på teknik, utan att fullt ut investera i människorna bakom den, skapar hinder för framtida beredskap.

Man standing in front of an outlined doorway with red and blue neon lights

MILJÖ, SAMHÄLLE, STYRELSESKICK (ESG)

Minska klyftan mellan ESG-åtaganden och åtgärder

90 % av beslutsfattarna håller med om att du inte kan vara en modern verksamhet utan en sammanhängande ESG-strategi. Men det finns en enorm frånkoppling mellan faktiska planer och verkliga åtgärder - ett klyfta som måste försvinna när kunder, anställda, investerare och tillsynsmyndigheter i allt högre grad granskar ESG-framsteg och börjar hålla verksamheter mer ansvariga.

A close look at a splash of water

Nyckeln till evig relevans: Intuition.

Föreställ dig att kunna förutse förändring och agera innan dina konkurrenter gör det. Föreställ dig att tryggt fatta databaserade beslut vid den perfekta tidpunkten. Föreställ dig att alltid vara relevant för dina kunder.

Det är intuitionens kraft och löfte.

*Disclaimer och ansvarsbegränsning

De synpunkter och åsikter som uttrycks på den här sidan är Cognizants egna, och återspeglar inte nödvändigtvis Economist Impacts uppfattning och policyer. Data som presenteras kommer från en ledarundersökning från Economist Impact med stöd av Cognizant, vilken genomfördes 2022.

Prenumerera och förbli relevant

Nyhetsbrevet Modern Business ger månatliga insikter, som hjälper ditt företag att anpassa sig, utvecklas och reagera — som på intuition