carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

"Digital first" - mänskligt i längden

Förbättra insikterna och upplevelserna genom att systematiskt förnya sättet att skapa mervärde i företaget.

Leverera insikter och skalbara lösningar


För att bli digitala måste dagens företag ha ett svårslaget tempo inom verksamheten, samtidigt som de erbjuder personanpassade tjänster som ger utmärkt kundnöjdhet – allt detta med knivskarp kostnadskontroll.

Från applikation till infrastruktur, processer till driftsmodeller och gränssnitt till upplevelser är det digitala krafter som utgör drivkraften till förändring i din verksamhets alla delar.

På Cognizant samordnar våra konsulter resurserna och skapar verklig förändring inom strategi, design, teknik och bransch-/funktionskunskap, och ger snabba insikter och storskaliga lösningar.

Våra konsulttjänster lyfter upp de unika förmågorna och affärsidéerna hos kunder och medarbetare, samt skapar relationer som bygger på förtroende och mervärde.

Vårt team med digital kompetens och branschexpertis har stor mångfald och inriktar sig på:

 • Insikter: Vi sätter verkliga, aktuella målgruppsstudier i centrum för alla våra projekt och åtaganden. Vi börjar med etnografisk och antropologisk forskning, och de insikter vi får använder vi sedan som ledstjärna för varje projekt.
 • Kundupplevelse: Vi säkerställer att våra uppdrag, metoder och produkter använder designprinciper med människan i centrum. Det börjar med designtänkande som kärnprocessen i allt vi gör.
 • Medarbetarens upplevelse: Vi hjälper kunderna att förstå hur de skapar rätt team, främjar rätt kunskaper och gör rätt organisationsförändringar, så att den mänskliga förmågan får stå i centrum för en permanent kulturell förändring.

Vägen till företagsfusion

Digital transformation är mer än bara ett modeord – det är nyckeln till verksamhetens överlevnad och tillväxt. 75 % av företagen har redan minst en affärsfunktion eller process som har påverkats.

Läs forskningen

Företagsfusion: vägen till en bättre kundupplevelse

Vårt arbete med Forrester visar en tydlig färdplan för verkligt, smidigt samarbete mellan företag för att förbättra kundupplevelsen och nå framgång i den digitala tidsåldern.

Läs mer om företagsfusion

Strategiska funktioner

Se det digitala i rörelse


En effektiv digital strategi för IT-miljöns alla delar är ytterst viktig för företaget som vill hålla sig relevant. Vi hjälper kunderna med strategier som förenar företags- och teknikarkitekturer, genererar tillväxt och ger konkurrensfördelar.

 • Främja digital transformation

  Få mervärde från det digitala – snabbare

  Konsultavdelningen på Cognizant Digital Business påskyndar förverkligarndet av mervärde från transformation och utvecklar kundernas förmåga att följa planen och lyckas på den omvälvande och föränderliga marknaden.

  Vi erbjuder:

  • Insikt till transformation – skapar en digital strategi som definierar kundens plan för transformation och ökad värdegenerering.
  • Transformationsmöjligheter – våra proffs har gedigna kunskaper inom hantering av komplexa företags- och IT-transformationer och hjälper till att etablera strategier, struktur, planering, kontroller och styrning som gör att kunden kan ta steget framåt.
  • Personaltransformation – dagens företag påverkas av förändringar från flera håll, bland annat behovet av en mer agil personal, nya digitala plattformar och föränderliga arbetsflöden mellan medarbetare och datorer.
  • Acceptans av förändringar – En omfattande digital strategi för implementering av genomgripande transformation i stor skala.
  • Hanterad innovation – använder en insiktsdriven, agil arbetsprocess för att prioritera och snabbt utveckla kundlösningar som ger nya typer av mervärde.
 • Få användbara insikter

  Främja det digitala med data och analys

  När företagen övergår från att använda digitala lösningar till att själva digitalisera sig är det ytterst viktigt att affärsmodellen är datacentrerad, så att analys och AI ger de insikter som krävs för att bli en konkurrenskraftig marknadsledare.

  Inom data och analys rekommenderar vi strategier till våra kunder för hur de ska leverera, använda och extrahera värde från information som ger konkurrensfördelar. Vi levererar detta genom att fokusera på identifiering av affärsvärde. Vi sammanför även affärsbehov och IT med affärs-, data- och arkitekturplanering.

  Viktiga kundresultat omfattar:

  • Praktiskt användbara kundinsikter
  • Snabbare och mer prediktiva beslut
  • Minskade verksamhetskostnader
  • Förhöjda kundupplevelser som ger högre avkastning på investeringarna.
  • Strukturerad datastyrning i hela företaget
 • Digitalisera viktiga processer

  Öka skalbarheten och hastigheten för att optimera upplevelser

  Vi hjälper kunderna att omdesigna, omstrukturera, automatisera och digitalisera sina befintliga affärsprocesser. Detta sänker verksamhetskostnaderna och möjliggör mer tillväxt, samtidigt som de intelligenta processerna byggs ut och omstruktureras.

  Våra åtaganden kan vara allt från enkel processutvärdering som kan leda till mindre uppdrag för processförbättringar, och vidare till verksamhetstransformation i större skala med design och implementering av driftsmodeller.

  Vi ger våra kunder värde genom följande:

  • Öka effektiviteten avsevärt med viktiga förändringar inom process, automation och outsourcing
  • Omstrukturering av backoffice för att främja de förbättringar av kundupplevelsen som genomförs hos många av våra kunder
  • Verksamhetsoptimering på olika platser genom en målriktad analys och design av driftsmodellen
  • Framtagning av ett Center of Excellence för automatisering som hjälp för företagen att integrera ett digitalcentrerat tankesätt i sin kultur
 • Förenkla, modernisera och säkra

  Skapa en färdplan för modern teknik

  Vi hjälper våra kunder att skapa tillväxt och innovation med digital transformation och en strategisk digital IT-färdplan, förenklade IT-driftsmodeller, moderniserad teknikarkitektur och skydd av resurser och data.

  Våra tjänster omfattar bland annat:

  • CIO-rådgivning – ett utbud av rådgivningstjänster som hjälper IT-chefer med ansvar för kundupplevelse att skapa en säker, modern teknikplan
  • Digital teknikutveckling – hjälper kunder att skapa rätt teknikprodukter snabbare och på rätt sätt, med hög produktivitet hos utvecklarna och nöjda kunder
  • Molnkonsulttjänster – ett utbud av molntjänster som hjälper våra kunder att utveckla effektiva, hållbara strategier för digital affärsverksamhet och tekniktransformationer som ger nya modeller för kundframgång
  • Säkerhet – ett utbud av säkerhetstjänster som hjälper våra kunder att förstå och utveckla strategier för säkerhetshot och använda nya processer och tekniker för säkerhet. Vi ger också löpande säkerhetssupport och driftshantering.
  • Modernisering och förstärkning av kärnsystem – hjälper kunderna att göra företagets IT-system modernare, flexiblare och effektivare som svar på nya affärsdrivande faktorer, såsom konsumentanpassning, digitalisering och produktutveckling.
 • Omformulera företagsprocesser för det digitala

  Nytt tankesätt. Ny teknik. Ny plattform.

  Vi använder våra gedigna processkunskaper för att hjälpa våra kunder att omvandla sin verksamhet, med teknikförståelse som utgångspunkt.

  Vi har konsulter med expertis inom kundupplevelse, transformation inom ekonomi, hantering av försörjningskedjan (supply chain) och processer för hantering av humankapital - med konsulttjänster kring Salesforce.com, Pega, SAP, Oracle och andra högaktuella plattformar – för att ge mervärde i hela företagsprocessen.

  Så här ger vi mervärde till våra kunder:

  • Affärsresultat
  • Direktörsvärde
  • Drifteffektivitet
  • Processeffektivitet
  • Strategiska insikter
  • Transformation av digitala processer

Branscher vi har lösningar för

Fordon

Cognizant hjälper biltillverkare, leverantörer och återförsäljare att definiera affärsstrategier, utveckla lösningar för tillväxtmarknader och ligga steget före i digitaliseringen.

Bankbranschen

Det kan vara utmanande att behålla sin konkurrensfördel när kunderna förväntar sig att kunna använda banktjänster och få korrekt kontoinformation dygnet runt. Vi hjälper dig att effektivisera processerna med strategier och lösningar som skapar tillväxt i verksamheten och sätter kunden i centrum.

Kapitalmarknader

Hur kan företag på kapitalmarknaden få den flexibilitet som krävs för att staka ut rätt digital framtid i en bransch och ett landskap som ständigt förändras? Vi tar fram transformationsstrategier som anpassas till just dina företagsbehov och levererar lösningar som stärker kundlojaliteten, lägger grunden för långsiktiga relationer och ökar lönsamheten.

Kommunikation, medier och teknik

När ditt företag skapar personliga kundupplevelser och effektiviserar verksamheten kan nya möjligheter öppna sig för lönsamma insikter och nettovinst.

Konsumentvaror

När digital utveckling omformar branschen hjälper vi dig att hålla dig i teknikens framkant och ansluten till dina kunder.

Utbildning

Allt eftersom inlärningsmetoderna fortsätter att utökas måste det även innebära en stark digital närvaro. Från plattformsinnovation och verktyg till interaktiva kurser och lärande på begäran – vi erbjuder digitala lösningar som fortsätter att utveckla inlärningsupplevelsen.

Hälso- och sjukvård

Behovet av hypersamarbete inom vården är förknippat med olika utmaningar. Vi underlättar integreringen genom att modernisera ditt IT-ekosystem med en starkare kärna som ger tillväxt.

Informationstjänster

Efterfrågan av relevant information och intressanta, interaktiva upplevelser framhäver vikten av att investera i digitala resurser, modeller och strategier. Våra konsulter hjälper dig att optimera informationskanalerna med det digitala.

Försäkringar

Efterfrågan på bättre kundupplevelser understryker hur viktigt det är att omvärdera befintliga verktyg, modeller och strategier. Våra experter hjälper dig att stärka och upprätthålla den digitala fördelen inom försäkringstjänster.

Biovetenskap

Med ökande kostnadstryck, krav från lagstiftningen och behovet av att förbättra patientresultaten har företagen inom biovetenskap ett akut behov av att skapa innovationer och överträffa konkurrensen. Vi hjälper till att integrera digitalt i din övergripande affärsstrategi, vilket skapar ett intelligentare, smidigare och högpresterande företag.

Tillverkning

Vi erbjuder tillverkarna den nya digitala kompetensen och tekniken för att fatta affärsbeslut baserat på kontextuella uppgifter i realtid - och dra full nytta av möjligheterna från 2000-talet.

Olja och gas

Med nya verktyg för den digitala eran får olje- och gasleverantörer fler energialternativ – och kan sänka kostnaderna och öka kundnöjdheten. Cognizants lösningar utnyttjar de senaste digitala funktionerna, från fjärrövervakning till handelsanalys.

Detaljhandel

Vi samarbetar med ledande återförsäljare för att skapa effektiva digitala lösningar i stor skala, för att hjälpa dem att driva effektiva kundupplevelser, intelligent drift och smart hantering av försörjningkedjan.

Transport och logistik

Med digital transformation förändras hela verksamheten för hur transportföretag planerar, upphandlar och expedierar. Vi hjälper dig att modernisera och integrera även de mest komplexa systemen, precis i tid för en digital värld.

Hotell och restaurang

Chockvågor från pandemin, ny konkurrens och digital transformation kommer skapa störningar åratals framöver. Cognizants konsulter ger ett unikt perspektiv på vad som är bäst för ditt företag.

Allmännyttiga företag

Cognizant har gedigen erfarenhet av arbete med några av världens största allmännyttiga företag – vi överträffar förväntningar och skapar säkra nät. Vi hjälper energiföretag att hitta nya tillväxtområden genom att förbättra kundupplevelsen, optimera tillgångarna och stärka tillförlitligheten.

Senaste insikterna

Nyheter

LÄS MER OM OSS Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Cognizant.


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på de här kommande evenemangen

Ta första steget

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.