Skip to main content Skip to footer

Utlåning i tryck-och-svep-eran

Det är lika komplicerat som alltid. Vi hjälper långivare att bibehålla den mänskliga faktorn vid bostadsköp och hitta lösningar på utmaningar, såsom kundupplevelse, lanseringstid och kostnader.
BANK-EKOSYSTEM

Riktade lösningar

Smarta paketlösningar för övergången till den digitala åldern.

Optimering av front office

Vårt utbud av digitala lösningar och tjänster ökar rådgivarnas produktivitet och organisatoriska effektivitet mellan olika affärsområden och bokningscenter.

man som arbetar på sitt kontor

Ytterligare funktioner

Förbättrad kundupplevelse börjar här 

Äldre system innebär höga lånekostnader och ger otillfredsställande upplevelser för privatkunder. Vår företagsspecifika modell för lösningen gör det möjligt för din utlåningsverksamhet att skapa effektiva och heltäckande låneprocesser.

Cognizants utbud för Digital Back Office innefattar:

 • Utvärdering och färdplan för back office
 • Design av digitalt back office för långivare
 • Driftsättning i befintlig tekniksvit
 • Kostnadsnyttoanalys

Insikter som gör skillnad

Förbättra kundupplevelsen och minska friktionen mellan processerna. I vår Customer 360-lösning utnyttjas data – interna och externa, såväl som strukturerade och ostrukturerade – för att generera insikter som förfinar processerna och överför kunderna till utvalda kanaler.

Cognizant Customer 360-utbudet innefattar:

 • Definition av strategi och metod
 • Gap-analys 
 • Implementering 
 • Prioritering och metod för användningsfall 

Hitta vägen framåt

Vi använder vår metod för produktutvärdering och urval, för att bedöma den bästa tekniklösningen för din verksamhet. Sedan definierar vi en färdplan för att implementera och integrera de plattformar som valts ut. 

Cognizant Technology Transformation Roadmap innefattar:

 • Bygganalys vs. köpanalys
 • Utvärdering och val av plattform
 • Färdplan för transformation av plattform

Förstå komplexa inteckningsprocesser

Med Cognizant Vendor Consolidation får du hjälp att organisera de komplexa processerna och funktionerna i värdekedjan för utlåning. Vår tjänst omfattar ett stabilt ramverk för övergången, som säkerställer granskningsplikt (due diligence) och standardiserad styrning vid alla övergångar.

Vårt huvudutbud omfattas av:

 • Progressiv certifiering - en gemensam granskning av mätvärden för drift och leads för riskfri migrering och servicekvalitet
 • Daglig/veckovis kadens- och informationspanelrapportering för att etablera transparens och snabbt informera om risker/obetalda fakturor

Minska finansiella och regulatoriska risker

Skapa en fläckfri revisionslogg med Cognizants lösning för rapportering av regelefterlevnad. Förutom bättre rapporteringsprocesser och infrastruktur, så  omfattas vårt huvudutbud även av följande:

 • Rapportering av regelefterlevnad för operativ målmodell (TOM, target operating model) och färdplan
 • Minskad handläggningstid, automatisering och kostnadsbesparingar för regelefterlevnadshantering

Automatisera datainmatning genom bildfiler

Sätt fart på låneprocesserna genom att nyttja arbetsintensiv datainmatning med hjälp av bildfiler. Vår Digital Automation Fabric är en mycket exakt OCR-plattform (maskininläsning), som automatiserar datainmatningen och ökar produktiviteten. Cognizants utbud för Digital Automation Fabric omfattas av:

 • BPaaS-leveransmodell kopplat till förvaltningsplattform och affärsverksamhet
 • Skalbar och flexibel plattform för bearbetning av stora volymer
TANKELEDARSKAP

Senaste insikterna

Framtiden för banksektorn och finansiella tjänster

Finans kommer att vara en sömlöst integrerad del av människors liv. Är du redo? 

barn med spargris
Nedräkning till 2021: Slutet på LIBOR

Omvandla ett logistiskt problem till en möjlighet att modernisera.

silver coins piled up
PRESSRUM

I nyhetsflödet

Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Cognizant.

BANK OCH FINANS

Ledningen

Sandeep Singh

Practice Leader, Lending

Få svar på dina frågor

Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor .