carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

DIGITALA LÅN

Ett lån med 

telefonen

Ett lån med te­le­fo­nen

30 % lägre hanteringskostnader
när en av de tio högst rankade långivarna digitaliserade sin back office-verksamhet.

Utlåning i tryck-och-svep-eran

Det är alltid lika komplicerat. Vi hjälper långivare att behålla den mänskliga faktorn vid bostadsköp och hitta lösningar på utmaningar, såsom kundupplevelser, lanseringstider och kostnader.

KUNDEXEMPEL
Snabba, exakta affärsprocesser

Ett informationstjänsteföretag samlar in data med 99,5 % noggrannhet från 250 000 dokument dagligen.

Läs fallstudien
BANK-EKOSYSTEM

Riktade lösningar

Smarta paketlösningar som hjälper banker med övergången till den digitala eran.

CCPA-tjänster

Förbered er på de system och processer som ni behöver för att efterleva California Consumer Privacy Act (CCPA).

Ytterligare funktioner

 • Digital Back Office

  En bättre kundupplevelse börjar här

  Äldre system håller lånekostnaderna höga och ger otillfredsställande upplevelser för detaljhandelskunder. Vår egenutvecklade modell för lösningen gör det möjligt för din utlåningsverksamhet att skapa effektiva och heltäckande låneprocesser. 

  Cognizants Digital Back Office-erbjudanden innefattar:

  • Utvärdering och färdplan för backoffice
  • Design av digital backoffice för långivare
  • Driftsättning i befintlig tekniksvit
  • Kostnadsnyttoanalys
 • Customer 360

  Insikter som gör skillnad

  Förbättra kundupplevelsen och minska processfriktionen. I vår Customer 360-lösning används data – interna och externa, såväl som strukturerade och ostrukturerade – för att generera insikter som förfinar processerna och överför kunderna till de kanaler man föredrar. 

  Cognizant Customer 360-erbjudandena innefattar:

  • Definition av strategi och tillvägagångssätt
  • Gap-analys 
  • Implementering 
  • Prioritering och metod för användningsfall 
 • Färdplan för transformation av tekniska lösningar

  Hitta en väg framåt

  Vi använder vår produktutvärderings- och urvalsmetod för att utvärdera den bästa tekniken för ditt företag. Sedan definierar vi en färdplan för att implementera och integrera de utvalda plattformarna. 

  Cognizant Technology Transformation Roadmap innehåller bland annat:

  • Bygg- och köpanalys
  • Utvärdering och val av plattform
  • Färdplan för  tranformation av plattform
 • Leverantörskonsolidering

  Förstå komplexa låneprocesser

  Med Cognizant Vendor Consolidation får du hjälp att organisera de komplexa processerna och funktionerna i värdekedjan för utlåning. Vår tjänst omfattar ett robust övergångsramverk för att säkerställa due diligence och standardiserad styrning vid alla övergångar.

  Viktiga tjänster omfattar:

  • Progressiv certifiering, en gemensam granskning av mätvärden för drift och ledtider för riskfri migrering och servicekvalitet
  • Daglig/veckovis process- och instrumentpanelrapportering för att införliva transparens och snabba upplysningar om risker/öppna objekt.
 • Lagstadgad rapportering av regelefterlevnad

  Minska finansiella och juridiska risker

  Skapa en fullständig granskningshistorik med Cognizants lösning för rapportering av regelefterlevnad. Förutom effektiviserade rapporteringsprocesser och bättre infrastruktur omfattar vårt huvudutbud av följande:

  • Måldriftmodell och färdplan för rapportering av regelefterlevnad
  • Minskad hanteringstid, automatisering och kostnadsbesparingar för regelefterlevnadshantering
 • Digital Automation Fabric

  Automatisera datainmatning från bildfiler

  Påskynda låneprocesser som bygger på arbetsintensiv datainmatning från bildfiler. Vår Digital Automation Fabric är en mycket exakt OCR-plattform (optisk teckenigenkänning) som automatiserar datainmatningen och ökar produktiviteten. 

  Cognizants Digital Automation Fabric-erbjudanden omfattar bland annat:

  • BPaaS-leveransmodell med förvaltningsplattform och affärsmål
  • Skalbar och flexibel plattform för bearbetning av stora volymer
MONTER

Utvalda tjänster

BANKSEKTORN

Hypotekslångivare bygger framtidens personalstyrka med Robots as a Service (RaaS)

 • Expand

  Utmaningen

  Ett ledande regionalt bolåneföretag i USA ville förstärka sin ursprungliga bolåneverksamhet under perioder med gynnsam konsumentränta genom att öka volymen nya lån trefaldigt eller mer utan att driftskostnaderna påverkades. Låneprocesserna omfattar manuella och ofta repetitiva uppgifter. Intern automatisering av de manuella processerna skulle kräva en betydande investering och stor teknisk expertis. Därför kontaktade utlåningsföretaget Cognizant om  digitala banklösningar som skulle automatisera processerna och bygga upp en personalstyrka för framtiden på ett intelligent sätt, samtidigt som man minimerade kapitalinvesteringar och ledtider.


  Vår metod

  För att minimera ledtiderna introducerade Cognizant RaaS (Robots as a Service), vår digitala lösning för arbetsförstärkning. Vi identifierade och automatiserade upprepningsbara, kontinuerliga regelbaserade processer som gav kunden optimalt värde. Processerna omfattade beställning av tjänster från tredje part, beställning av fastighetsvärdering, bedrägeri- och ”alias”-verifiering, fastställandet av översvämningszoner och identifiering av avgifter och poäng. Vi utvecklade en robot per arbetsflöde, där våra analytiker grundligt dokumenterade varje tangenttryckning, skärm och överlämning i varje process. Cognizant driftsatte den första RaaS-funktionen inom 12 veckor.

  Förbättrad exakthet och accelererad process med RaaS

  RaaS kör nu kundens låneprocesser dygnet runt, vilket möjliggör standardiserade driftsrutiner och eliminerar flaskhalsar, omarbetningar och fel, med 100 % kontrollerad noggrannhet i första körningen. Vår kund kan snabbt anpassa sig till förändrade räntor och leverera en bättre kundupplevelse genom att korta väntetiderna och förbättra processkvalitet och exakthet. Volymen nya lån har ökat trefaldigt utan att medföra några extra personalkostnader.

  trefaldig ökning

  av nya lån utan extra kostnad

  100 %

  validerad noggrannhet i första körningen

  85 %

  för automatiserade låneuppgifter

Digitally Cognizant Blog

PRESSRUM

I nyhetsflödet

BANKTJÄNSTER

Ledningen

Johan Lindvall

Client Partner - Banking, Financial Services and Insurance

Carl Norrman

Head of Sales & Business Development - Banking, Financial Services and Insurance

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you