Skip to main content Skip to footer
Användarupplevelse

Upplevelser som känns intuitiva.

Personalisering inleder en ny glansperiod genom generativ AI och den snabba utvecklingen av teknik. Där dagens grundläggande sätt hur vi upplever varumärken genom digitala kontaktpunkter håller på att förändras för alltid - eftersom vi använder mindre användargränssnitt (UI) och mer användarupplevelse (UX).

För att leverera intuitiv kundupplevelse krävs att företag levererar betydelsefulla ögonblick med hjälp av innovation, dynamisk produkt- och tjänstedesign och samordnad teknikimplementering. Vi kan samarbeta med dig för att möjliggöra detta.

Affärsresultat och stark avkastning

Några av de resultat vi har levererat

Sju teman som formar framtiden för digital upplevelse

Landskapet för varumärkens kontaktpunkter och upplevelser förändras dagligen genom ny teknik, nya innovatörer och konsumentpreferenser. Vi satte oss ner för att utforska över 200 tecken på förändring, som pekade på sju huvudteman som formar framtiden för hur varumärken upplevs.

Fokusområden i vårt arbete

Upplev lösningar för det moderna företaget

Vårt upplevelsestyrda utbud går igenom hela kundlivscykeln och driver värde mellan olika branscher. Vi hjälper världens största företag att effektivare:

  • Förstå sina kunder
  • Ge sina anställda möjligheter
  • Göra personaliserade, relevanta och värdefulla upplevelser skalbara

Tillväxt sker genom att knyta an till både kunder och anställda

Vi kan hjälpa dig att växa genom att identifiera, engagera och aktivera kunder och anställda. Vi kan samarbeta med dig för att:

Hitta nya marknader och kunder

Den snabba förändringstakten i och med raska framsteg inom teknik, näst intill perfekt åtkomst till information och fritt flytande kapitalmarknader, skapar möjligheter för företag att ta sig in på nya marknader och nå nya kunder.

Vi är experter på att tolka diffusa signaler, identifiera trender, definiera marknadspotential och avgöra kundernas intresse för en produkt eller tjänst.

Skapa önskvärda produkter och tjänster

Digitaliseringen av produkter och tjänster möjliggör nästan oändliga anpassningar för att möta användarnas behov. Och kundernas förväntningar skiljer sig sällan mellan branscher.

Vi identifierar behov genom en mängd olika forskningstekniker, som översätter dessa behov till viktiga ögonblick - och skapar sedan snabbt prototyper och optimerar kontinuerligt produkter och tjänster för att leverera värde.

Fördjupa kundrelationerna

Kundlojalitet är svårare att uppnå och lättare att förlora i dagens ekonomi. Det finns flera alternativ tillgängliga, och byteskostnaderna är vanligtvis låga.

Vi vet att kundlojalitet är en företagsomfattande strävan, och vi hjälper dig att förstå de data som dina kunder genererar, skapa enkla sätt att engagera, personalisera varje interaktion och driva följdriktighet genom samtliga kanaler.

Aktivera högpresterande team

Medarbetare, mer än någon annan fysisk tillgång eller automatiserad process, är den viktigaste beståndsdelen i varje tillväxtstrategi. Dagens arbetsmarknad har brist på talanger, och företag måste fördubbla sina insatser för att öka tillfredsställelsen.

Vi förstår anställda på samma sätt som vi förstår kunder. Vi vet vad som är viktigast under medarbetarresan och kompentensutveckling toppar oftast listan.

Innehåll driver personaliserade upplevelser

Varje interaktion ett varumärke har med en kund eller anställd är en möjlighet till att utveckla en relation. Dessa möjligheter vinns eller förloras beroende på ett företags förmåga att knyta an till målgruppen genom innehåll som är relevant, lägligt och övertygande.

För att skapa långsiktiga relationer, så krävs det att företag anpassar innehåll och bestämmer i vilka kanaler som kunder vill ta emot dessa budskap. För att göra denna personalisering skalbar, så måste företag lyckas samordna människor, kreativitet, data, insikter och teknik, allt medan de skapar och levererar innehåll genom en global driftsmodell.

Vi tar en människocentrerad inriktning för att hjälpa företag att definiera de strategier som är nödvändiga för att möta kundernas och medarbetarnas förväntningar. Vi bygger och driver plattformarna för innehåll och digitala uppleveler, som vår kreativa studio använder för att producera och distribuera kampanjer och innehåll i stor skala, och de drivs av en serie egna AI-automatiseringsverktyg, som eliminerar ineffektivitet och förbättrar marknadsledtiden.

Framtidens handel drivs av intuition

Konsumenter förväntar sig personaliserade upplevelser som hjälper dem att tillgodose sina behov snabbt och intuitivt. Vare sig det gäller detaljhandeln, hälso- och sjukvården, resesektorn, försäkringsbranschen, eller till och med industrimaskiner, så letar kunder efter personaliserade och sömlösa interaktioner oavsett kanal.

Att hantera större transaktionsvolymer och komplexare individuella behov innebär att företag måste närma sig omnikanal-handel med nytt tankesätt och ny kapacitet. Cognizant kan hjälpa dig att skapa intuitiva upplevelser som driver varumärkesengagemang och omvandlar kundrelationerna till långsiktiga.

På Cognizant vet vi att utforma och bygga en modern digital arkitektur för att möta ständigt föränderliga kundförväntningar är en avgörande investering, som kräver en erfaren samarbetspartner. Vi hjälper företag att samordna och optimera sina "omnikanal-kommersiella" behov genom att utveckla intuitiva upplevelser som inspirerar kundlojalitet och levererar mervärde till slutresultatet.

Så når vi längre med kunderna

När våra kunder samarbetar med Cognizant inom kvalitetstjänster, så tänker de om hur kvalitet kan driva deras verksamhet framåt. Det innebär snabb insikt, framsynthet för att möjliggöra prediktiv förändring och ett orubbligt engagemang för kvalitet. Vi tillämpar smart användning av teknik för att driva effektivitet i leverans av upplevelser och gemensamt ansvar för vision och resultat.

Våra tjänster styrs av människor och stöds av immateriell egendom och processer, som påskyndar vårt arbete för att få mer utfört på kortare tid och med bättre resultat.

Senaste insikterna

Utmärkelser

Få svar på dina frågor

Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor.