Skip to main content Skip to footer
Plattform för insikter i verksamheten

Transformera ditt sätt att betrakta operativa data

Cognizants OIP transformerar många separata typer av informationsinsamling till en kraftfull och samarbetsvänlig beslutsmiljö, skräddarsydd för olja och gas. Genom att ge tillgång till data i realtid, datavisualiseringar samt förbättrade övervaknings och aviseringsfunktioner hjälper OIP operatörer att förbättra den ekonomiska utvecklingen, optimera reservåterhämtning och minska riskerna med offshore-bemanning.
Med OIP kan du:
  • optimera produktionen och arbetet med reservåterhämtning
  • minska risken för offshore-personal och förbättra miljöhälsan och säkerheten (EHS)
  • öka tillförlitligheten och produktionseffektiviteten för utrustning och anläggningar med processövervakning
  • främja samarbete i hela organisationen
Virtuell rollbaserad arbetsbänk
Virtuell rollbaserad arbetsbänk

Med hjälp av data för att möjliggöra samarbete mellan affärsfunktioner levererar den virtuella arbetsbänken rätt information till rätt användare.

man använder stationära datorer
Integrering av datakällor
Integrering av datakällor

Våra förbyggda ETL-gränssnitt (Extract, Transform, Load) kopplas enkelt till befintliga företagssystem, däribland SCADA (supervisory Control And Data Acquisition), Historians och ERP.

Maskiner som används i anläggningar
Modell för prediktiv analys
Modell för prediktiv analys

Utvinn information i de data som du redan har. Ta bättre beslut och omvandla data till proaktivt beslutsfattande.

Två män i en konferens

Senaste insikterna

Beslutsfattande: den nya frontlinjen inom automatisering

Beslutsprocessautomation är en framåtblickande, praktisk strategi för att förbättra företagets verksamhet, möjliggöra snabbare respons på snabbt föränderliga förhållanden och identifiera handlingsalternativ baserade på en fullständigare genomgång av potentiella utfall.

Digitalt rutnät
Energiföretag under tryck

Vår senaste studie visar att företag redan skiljer sig från mängden beroende på hur de driftsätter avancerade tekniker och affärsmodeller. I den här e-boken ger vi företags- och teknikledare inom den snabbt föränderliga gas-, vatten- och elbranschen våra forskningsbaserade insikter om vilka åtgärder som bör vidtas härnäst.

Kraftnät
MONTER

Utvalda tjänster

YTTERLIGARE FUNKTIONER

Stödjande servicefunktioner

Transformera ditt sätt att betrakta fältdata

Cognizants OIP är en IoT-baserad Industry 4.0-lösningsaccelerator som ansluter maskiner, system och arbetskraft för att skapa ett digitalt företag. OIP är vår branschspecifika lösning som möjliggör effektivt beslutsfattande och proaktiv drifthantering i oljefält genom att ge tillgång till data, datavisualisering, förbättrade övervaknings- och aviseringsfunktioner samt tillgång till relevanta system och stödjande dokumentation. Stödjande tjänstfunktioner från Cognizant omfattar:

  • Integrering med befintliga IT- och sensorsystem för att tillhandahålla generella, företagsomspännande intelligenta instrumentpaneler.
  • Implementering av specifika operativa nyckelindikatorer (KPI) och operativa parametrar relaterade till övervakning av produktion och alla andra tillgångars affärsfunktioner samt utlösaraviseringar för proaktiv hantering av tillgångsdrift.

Ett integrerat arbetssätt

Cognizant OIP levererar en delad informationsmiljö i hela verksamhetsteamet och integrerar realtidsdata med underhålls- och konstruktionsdata för att ge en rik svit med information och visualiseringar som ger en förbättrad bild av tillgångars prestanda och hälsa. Tjänstfunktioner från Cognizant som stöder dessa funktioner kan hjälpa till att leverera:

  • Förbättrat samarbete: Gör det möjligt för lokal personal att stödja den dagliga offshore-verksamheten i realtid, med tillgång till rätt personer och information för att främja bättre och snabbare beslutsfattande.
  • Förbättrad åtkomst till och delning av information: Levererar en delad informationsmiljö i hela verksamhetsteamet och integrerar realtidsdata sömlöst med underhålls- och konstruktionsdata för att ge en rik svit med information och visualiseringar som ger en förbättrad bild av tillgångars prestanda och hälsa.
  • Ett integrerat sätt att arbeta:  När data har integrerats kan tvärfunktionella tillgångsteam och supportfunktioner interagera med OIP genom olika samarbetsmiljöer för att stödja uppströmsverksamheter.

Få svar på dina frågor

Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor .