Skip to main content Skip to footer
Operations Intelligence Platform

Transformera ditt sätt att betrakta operativa data

Cognizants OIP transformerar många typer av informationsinsamling till en kraftfull och samarbetsvänlig beslutsmiljö, som är skräddarsydd för olja och gas. Genom att ge tillgång till data i realtid,  såsom datavisualiseringar och förbättrade övervaknings- och aviseringsfunktioner, hjälper OIP-operatörer till att förbättra den ekonomiska utvecklingen, optimera återhämtning av reserver och minska riskerna med bemanningen offshore (till havs).
Med OIP kan du:
  • Optimera produktionen och arbetet med reservåterhämtning
  • Minska risken för offshore-personal och förbättra miljöhälsan och säkerheten (EHS)
  • Öka tillförlitligheten och produktionseffektiviteten för utrustning och anläggningar med processövervakning
  • Främja samarbete i hela verksamheten
Virtuell rollbaserad arbetsyta
Virtuell rollbaserad arbetsyta

Med hjälp av data för att möjliggöra samarbete mellan affärsfunktioner levererar den virtuella arbetsytan rätt information till rätt användare.

man använder stationära datorer
Integrering av datakällor
Integrering av datakällor

Våra förbyggda ETL-gränssnitt (extrahera, transformera, läsa in) kopplas enkelt till befintliga företagssystem, däribland SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), Historians och ERP.

Maskiner som används i anläggningar
Modell för prediktiv analys
Modell för prediktiv analys

Utvinn information i de data som du redan har. Ta bättre beslut och transformera data till proaktivt beslutsfattande.

Två män i en konferens

Senaste insikterna

Beslutsfattande: den nya frontlinjen inom automatisering

Processautomatisering av beslut är en framåtblickande, praktisk strategi för att förbättra företagets verksamhet, möjliggöra kvickare respons på snabbt föränderliga förhållanden och identifiera åtgärdsalternativ baserat på en mer fullständig genomgång av potentiella utfall.

Digitalt rutnät
Energiföretag under tryck

Vår senaste studie visar att företag redan skiljer sig från mängden beroende på hur de driftsätter avancerad teknik och affärsmodeller. I den här e-boken ger vi ledare inom den snabbt föränderliga gas-, vatten- och energibranschen våra forskningsbaserade insikter om vilka åtgärder som bör vidtas härnäst.

Kraftnät
YTTERLIGARE FUNKTIONER

Stödjande tjänstefunktioner

Transformera ditt sätt att betrakta fältdata

Cognizants OIP är en IoT-baserad Industri 4.0-lösningsaccelerator som ansluter maskiner, system och arbetskraft för att skapa ett digitalt företag. OIP är vår branschspecifika lösning som möjliggör effektivt beslutsfattande och proaktiv drifthantering i oljefält genom att ge tillgång till data, datavisualisering, förbättrade övervaknings- och aviseringsfunktioner samt tillgång till relevanta system och stödjande dokumentation. Stödjande tjänstefunktioner från Cognizant omfattar:

  • Integrering med befintliga IT- och sensorsystem för att tillhandahålla generella, företagsövergripande intelligenta instrumentpaneler.
  • Implementering av specifika operativa nyckeltal och parametrar relaterade till övervakning av produktion och alla andra tillgångars affärsfunktioner, samt utlöser varningar för en proaktiv driftshantering av tillgångar.

Ett integrerat arbetssätt

Cognizant OIP levererar en delad informationsmiljö genom hela driftsteamet och integrerar realtidsdata med underhålls- och teknikdata för att ge en upplysande svit med information och visualiseringar, som ger en förbättrad översikt av tillgångars prestanda och hälsostatus. Tjänstefunktioner från Cognizant som stöder dessa funktioner kan hjälpa till att leverera:

  • Förbättrat samarbete: Gör det möjligt för lokal personal att stödja den dagliga offshore-driften i realtid med tillgång till rätt personer och information, som befrämjar bättre och snabbare beslutsfattande.
  • Förbättrad åtkomst till och delning av information: Levererar en delad informationsmiljö genom hela verksamhetsteamet och integrerar realtidsdata sömlöst med underhålls- och teknikdata för att ge en upplysande svit med information och visualiseringar som ger en förbättrad översikt av tillgångars prestanda och hälsostatus.
  • Ett integrerat arbetssätt:  När data har integrerats kan tvärfunktionella tillgångsteam och supportfunktioner interagera med OIP genom olika samarbetsmiljöer för att stödja uppströmsverksamheter.

Få svar på dina frågor

Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor.