carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

SNABB OPERATIV FRAMGÅNG

Intuitiv
drift för det
moderna företaget

Intuitiv
drift för det
moderna företaget

Vi hjälper dig att anta nya driftsmodeller som glädjer kunder och överladdar prestanda.

Anamma kontinuerlig förändring

The playbook for growth is being re-written. Digital innovators are entering the market at an astonishing rate, introducing radically new offers and re-setting the bar for simplicity and personalization. To harness new opportunities and anticipate risk, businesses old and new need a different kind of operations.
We blend data and technology with industry depth, process expertise and human ingenuity to deliver intuitive operations that help our clients be ready for the unexpected.

Cognizant Neuro™— ett snabbare och enklare sätt att leverera sömlösa upplevelser

Cognizant Neuro™ är en automationsstruktur som samordnar talang, nya arbetssätt, kompetensområden och teknik på ett intelligent och holistiskt sätt. Resultatet: en digital, AI-implementerad, effektiv och anpassningsbar verksamhet, som levererar svårslagna upplevelser för moderna företag.

Ta del av kraften i automatiseringens struktur:

 • Utnyttja nuvarande investeringar med driftskompatibel arkitektur
 • Förstärk mänskliga interaktioner
 • Ge medarbetarna möjlighet att använda och anamma automatiseringen

Läs mer

Cognizant Neuro™— ett snabbare och enklare sätt att leverera sömlösa upplevelser

Cognizant Neuro™ är en automationsstruktur som samordnar talang, nya arbetssätt, kompetensområden och teknik på ett intelligent och holistiskt sätt. Resultatet: en digital, AI-implementerad, effektiv och anpassningsbar verksamhet, som levererar svårslagna upplevelser för moderna företag.

Ta del av kraften i automatiseringens struktur:

 • Utnyttja nuvarande investeringar med driftskompatibel arkitektur
 • Förstärk mänskliga interaktioner
 • Ge medarbetarna möjlighet att använda och anamma automatiseringen

Läs mer

Branschlösningar

 • Bank och finans

  Stärk framtidens ekonomi

  Vi hjälper bankföretag att driva nya driftmodeller för att öka intäkterna och kontrollera kostnaderna. Läs mer
 • Kapitalmarknader

  Möjliggör transformationen

  Vi möjliggör köps- och försäljningssegment för att få flexibilitet, öka lönsamheten och implementera lösningar som fördjupar kundlojaliteten. Läs mer
 • Kommunikation

  Skapa upplevelser för att inspirera

  För telekommunikationsföretag skapar vi ett starkt samband mellan driften och affärspraxis, så att de kan bli mer anpassade, följsamma och närmare möta kundernas krav. Läs mer
 • Hälso- och sjukvård

  Stärk processerna för att läka patienter

  Digitalisering av vårdprocesser återför verksamhetens fokus tillbaka där det bör vara – på vården av patienter. Läs mer
 • Försäkringar

  Kräv din digitala fördel

  Vi gör det möjligt för försäkringsbolag att förbättra befintliga processer och införa nya driftmodeller, som skapar tillväxt och minskar risk. Läs mer
 • Biovetenskap

  Ge vetenskapen större inflytande

  Vi ger förutsättningarna för nya arbetssätt som hjälper biovetenskapsföretag att förbättra processer, anamma ny teknik och öka sin konkurrenskraft på dagens globala marknader. Läs mer
 • Tillverkning

  Skapa innovationer för framgång

  Branschens bästa praxis och digitala tekniker som robotiserad processautomation, molnbaserade plattformar och analys kan hjälpa tillverkare att rivstarta produktiviteten. Vi fokuserar på ekonomi och redovisning, fjärrövervakning av resurser, hantering av försörjningskedjan och kundservice. Läs mer
 • Media och underhållning

  Utöka, attrahera, engagera.

  Vi hjälper ledande medie- och underhållningsföretag att humanisera processer, som är väsentliga för verksamheten, så att de kan erbjuda en personligare och mer övertygande kundupplevelse. Läs mer
 • Olja och gas

  Ge ny kraft till din affärsmodell

  Våra olje- och gasplattformar täcker ekonomi- och redovisningslösningar, kapitalförvaltning, mobilitet och funktioner för processautomatisering. Var och en utnyttjar Cognizants domän och digitala färdigheter för att driva en offensiv automatisering. Läs mer
 • Detaljhandel

  Inspirera till flexibel shopping

  Kontinuerliga prisfluktuationer, hård konkurrens och ständigt föränderliga krav på innovativare produkter är alltjämt en utmaning för återförsäljare. Genom att digitalisera säljprocesserna kan företag snabbare och bättre svara på kundernas behov och marknadens signaler. Läs mer
 • Teknik

  Global agil verksamhet

  Vi kombinerar avancerad teknik med människocentrerade element, som gör det möjligt för dig att leverera en svårslagen digital plattformsupplevelse. Läs mer
 • Transport och logistik

  Frigör värde i försörjningskedjan

  I samarbete med Cognizant och ledande partnerlösningar använder vi de senaste digitala verktygen för att optimera verksamheten inom ekonomi och redovisning, digital processautomatisering, fjärrövervakning av tillgångar och hantering av försörjningskedjan, med mera. Läs mer
 • Hotell och restaurang

  Möjliggör smidiga resor

  Våra tjänster utnyttjar den senaste digitala tekniken och hjälper våra kunder inom rese- och hotellbranschen att skapa ett närmare samband mellan processer och kundupplevelsen, samt minska driftkostnaderna. Läs mer
 • Allmännyttiga tjänster - gas, vatten och el

  Nya valmöjligheter för kunderna

  Allmännyttiga tjänster av idag betraktar kundupplevelsen som en avgörande faktor för att locka och behålla lojala kunder. Våra plattformar för allmännyttiga tjänster hjälper dig att skapa en s.k. "digital first-strategi" baserad på upplevelsehantering, automatisering och artificiell intelligens. Läs mer
PRESSRUM

I nyhetsflödet

Check us out

Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Cognizant.

Ta första steget

Vi hjälper våra kunder genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men med dagens nya tekniska funktioner kan vi göra det. 

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you